020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Gesjoemel met tickets en verborgen kosten vliegtickets

Gepubliceerd op 26 april 2016 categorieën 

Afgelopen week kreeg de Tweede Kamer antwoord op vragen over het doorverkopen van concertkaarten en verborgen kosten bij vliegtickets. Nieuwe Kamervragen werden gesteld over de veiligheid van persoonsgegevens bij gemeenten.

 

Concertkaarten doorverkopen

 

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft antwoord gegeven op vragen van het lid Van Dijk (SP) over het bericht ‘Tele Ticket Service ontmaskert gesjoemel met K3-tickets’. Minister Kamp geeft aan dat, hoewel het doorverkopen van toegangskaarten in Nederland niet verboden is, hij het wel belangrijk vindt dat de consument op een juiste en niet misleidende wijze moet worden geïnformeerd over de belangrijkste kenmerken van het gekochte kaartje, zoals de oorspronkelijke prijs. De minister wordt ook gevraagd of hij de mening deelt dat er in Nederland een levendige ‘secundaire ticketmarkt’ bestaat waarvan nietsvermoedende fans veelvuldig het slachtoffer worden. Hij herhaalt dat het doorverkopen van toegangskaarten in Nederland is toegestaan en op zich niet problematisch hoeft te zijn. Daarbij hamert hij nogmaals op transparantie. De minister geeft aan dat op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken de consument in staat dient te worden gesteld om een weloverwogen koopbeslissing te nemen. Dit betekent dat de secundaire kaartverkoper voor het sluiten van de overeenkomst de consument dient te informeren over onder andere de belangrijkste kenmerken van het ticket, zoals de prijs, rang en het feit dat er sprake is van een doorverkochte toegangskaart. Vervolgens vraagt het lid Van Dijk nog naar de valse profielen waarmee kaarten worden doorverkocht. Het gebruik maken van andermans persoonsgegevens om zich als een ander voor te doen kan volgens de minister een strafbaar feit opleveren als anderen hier nadeel van ondervinden. Indien wederrechtelijk gebruik wordt gemaakt van andermans gegevens of tickets worden vervalst kan er sprake zijn van fraude, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte. Het is, aldus de minister, in eerste instantie aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit.       

                                                                                                           

Verborgen kosten bij vliegtickets

 

Niet alleen werd minister Kamp gevraagd naar tickets voor concerten, ook werd hij gevraagd om antwoord te geven op vragen over verborgen kosten bij het aanschaffen van vliegtickets, gesteld door het lid De Vries (VVD). Zij wilde weten of het feit dat luchtvaartmaatschappijen extra kosten berekenen voor onvermijdelijke diensten, spoort met het feit dat de toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”), het niet melden van onvermijdelijke kosten verbiedt. De minister onderscheidt een drietal kosten die luchtvaartmaatschappijen berekenen:

·      Onvermijdbare kosten: de consument kan niet kiezen of hij deze kosten wil maken. Het gaat om de kosten die elke reiziger moet betalen en waarvan de hoogte bekend is.

·      Onvermijdbare variabele kosten: kosten die onvermijdbaar zijn, maar bijvoorbeeld afhangen van het aantal personen waarvoor wordt geboekt.

·      Vermijdbare kosten: kosten die bijvoorbeeld worden gerekend voor het meenemen van bagage. De reiziger kan er voor kiezen om zonder bagage te reizen, waardoor de kosten vermijdbaar zijn.

Op de stelling dat reizigers zich door de vaak verborgen toeslagen steeds meer misleid voelen, antwoordt de minister dat luchtvaartmaatschappijen opereren in een vrije markt met vrije keuzemogelijkheden voor de consument. Vliegtuigmaatschappijen kunnen concurreren op verschillende elementen en kunnen dienovereenkomstig hun prijzen en tarieven differentiëren. Passagiers hebben immers ook verschillende voorkeuren. Prijsdifferentiatie kan voorts zijn ingegeven door de behoefte om zo effectief mogelijk te opereren. Het is volgens de minister niet aan de overheid om zich daarin te mengen. Minister Kamp stelt wel dat de prijzen transparant moeten zijn, juist om vervelende verassingen te voorkomen. Het is aan de ACM om daar controle op te voeren. Of de kosten duidelijk worden weergegeven wordt per geval beoordeeld.

 

Nieuwe vragen

 

Het lid Klein heeft vragen gesteld aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichtgeving in verschillende media inzake de veiligheid van persoonsgegevens bij gemeenten.

 

Antwoorden op deze en andere vragen zullen te lezen zijn op onze blog!

 

 

Met dank aan Jules van Engelen

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen