020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Gemeenten verzamelen teveel persoonsgegevens

Gepubliceerd op 10 april 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar het onnodig verzamelen van persoonsgegevens door gemeenten.

 

AP onderzoekt gemeenten op verzamelen persoonsgegevens

Er werd antwoord gegeven op vragen gesteld door leden Hijink en Kooiman (beiden SP) over het verzamelen van persoonsgegevens door gemeenten. Uit onderzoek van de AP bij twee gemeenten blijkt dat in een aantal gevallen teveel persoonsgegevens zijn verzameld. Het ging hierbij om het registreren van gegevens voor aanvragen van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

 

Aan de hand van een zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) meten de gemeenten Nijmegen en Zaanstad hoe zelfredzaam mensen zijn. De matrix wordt vervolgens gebruikt als leidraad voor het beoordelen van zorgaanvragen van burgers. In de ZRM worden veel verschillende persoonsgegevens verzameld zoals gegevens over de lichamelijke- en psychische gezondheid, financiën en contact met justitie. Een aantal van deze gegevens vallen in de categorie bijzondere persoonsgegevens die extra worden beschermd door de privacywetgeving.

 

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) benadrukt dat de overtredingen die de AP constateert beperkt zijn in omvang. Een beslissing om het onderzoek naar andere gemeenten uit te breiden is daarnaast aan de AP en niet aan de minister. De instructies op basis waarvan de onderzochte gemeenten gegevens verzamelden waren onvoldoende concreet en specifiek waardoor niet aan de zorgplicht is voldaan blijkt verder uit het onderzoek. Sinds de decentralisatie in 2015 van een aantal overheidstaken hebben gemeenten een grotere beleidsvrijheid bij het uitvoeren van verschillende wetten. Het Rijk heeft hierbij geen op gemeenten gerichte privacyregels opgesteld met de gedachte dat deze in de praktijk zullen worden gevormd. De minister vindt het belangrijk dat gemeenten zich aan de privacywetgeving houden en probeert met verschillende initiatieven ondersteuning te bieden. Handhaving is echter de taak van de AP.

 

Nieuwe vragen

Er zijn afgelopen week nieuwe vragen gesteld over toekomstige vereisten aan toegankelijkheid van overheidswebsites. Verder werden er vragen gesteld over het inzien van patiëntgegevens door mensen zonder medische betrokkenheid en werden er wederom vragen gesteld over privacyschendingen door Facebook.

 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

 

Met dank aan Robbert Vos

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen