020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Geen cyberpact met China en boetes voor gebruikers Popcorn Time?

Gepubliceerd op 30 november 2015 categorieën 

Vanuit Den Haag valt over vorige week voldoende te melden op TMC-gebied. Zo kwam het antwoord van Minister Koenders over een mogen niet-aanvalspact op het gebied van cyber met China en werden er genoeg nieuwe vragen gesteld door verschillende Kamerleden.  

“Informele dialoog” met China
Onlangs brachten we de Kamervragen rondom een geheimzinnig niet-aanvalspact tussen Europa en China al
onder de aandacht. Een Nederlandse gezant zou namens Europa hierover overleg voeren met de cyber-vertegenwoordigers van China. Vorige week kwam het antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) binnen.

De Kamervragen, gesteld door de leden Sjoerdsma en Hachchi, waren talrijk. Zo vroegen zij onder meer naar de reden voor de onderhandelingen, de duur van de onderhandelingen en de aard van de besproken aanvallen tijdens de onderhandeling. Minister Koenders deed de vragen af met één antwoord, waarin hij ontkent dat er sprake is van onderhandelingen over een niet aanvals-pact tussen Europa en China.

Volgens Koenders heeft de zogenaamde ‘Speciaal Gezant voor internationaal cyberbeleid’ (Uri Rosenthal) slechts de Nederlandse visie van een vrij, open en veilig internet uitgedragen. In die hoedanigheid heeft een informele dialoog tussen Europese en Chinese partijen plaatsgevonden om elkaar posities te begrijpen. Zo is onder meer over internet governance, cyberspace en digitale economie gesproken. Ondanks de zorgen van het kabinet over het feit dat geopolitieke spanningen zich steeds vaker manifesteren in (dreigende) inbreuken op digitale veiligheid, is niet onderhandeld over digitale gedragsnormen tussen China en Europa.

Nieuwe vragen
Vorige week bleken vragen op TMC-gebied sterk vertegenwoordigd in de 2e kamer. Zo vroeg PVV-kamerlid Barry Madlener om opheldering rond het nieuwsbericht dat autofabrikanten massaal data verzamelen van automobilisten, trok Linda Voortman ( GroenLinks) de staatsecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie aan hun jasje over de schending van privacy door gemeenten in de jeugdzorg en richtte Sharon Gesthuizen (SP) zich tot de staatssecretaris van Veiligheid en Jusitie inzake de eventuele schadeclaims die Nederlandse gebruikers van streamingdienst Popcorn time boven het hoofd (zouden) hangen.   

Vooral dit laatste onderwerp is erg interessant.  Eerder stelde  Brein nog dat zij afzag van het aanpakken van individuele downloaders: in plaats daarvan richt zij haar pijlen op aanbieders van het onrechtmatig verkregen materiaal.  Nu Tim Kuik namens Brein tóch het individu in zijn vizier lijkt te nemen,  biedt  deze Kamervraag de uitgelegen mogelijkheid om het standpunt van het kabinet te polsen. Het woord is aan de staatsecretaris Dijkhof, dat u binnenkort op deze blog terug zal vinden.

Met dank aan Ron Lamme

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen