020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Fries mediacentrum & vervuilende bitcoins

Gepubliceerd op 12 december 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Afgelopen week werden vragen beantwoord over het niet doorzetten van het Fries Mediacentrum door de Provincie Friesland. Nieuwe vragen zijn gesteld over de milieueffecten van bitcoins.

Fries Mediacentrum
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gaf antwoord op vragen over regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het besluit van de provincie Friesland over het voornemen om te komen tot een Fries Regionaal Mediacentrum door een samenwerking tussen Omrop Fryslân en de NDC Mediagroep te beëindigen.  

Gevraagd naar de wettelijke beperkingen op samenwerking tussen mediabedrijven laat de minister weten dat de samenwerking tussen publiek gefinancierde media-instellingen en commerciële mediabedrijven gebonden is aan regelgeving op Europees en nationaal niveau. Het gaat hierbij om de Europese staatssteunregels en de Omroepmededeling. Het Commissariaat voor de Media heeft een brochure uitgebracht waarin wordt uitgelegd onder welke voorwaarden samenwerking is toegestaan. Het uitgangspunt is dat publiek geld dat bedoeld is voor het uitvoeren van een publieke taakopdracht, niet mag weglekken naar commerciële bedrijven. In Nederland is die regelgeving uitgewerkt in art. 2.141 van de Mediawet, het zogenaamde dienstbaarheidsverbod.

De minister wordt tevens gevraagd of het Commissariaat zou ingrijpen bij de voorgestelde Friese samenwerking. Zowel het Commissariaat als de provincie Friesland hebben de minister laten weten dat er geen contact is geweest over het Fries Regionaal Mediacentrum. Als een organisatie de Mediawet schendt, is het Commissariaat bevoegd om in te grijpen. Dit is in de praktijk nog nooit nodig geweest bij dit type samenwerkingen. De minister deelt de conclusie van de provincie Friesland dat de Mediawet te veel beperkingen kent niet. Het aanpassen van de Nederlandse wet is volgens de minister geen optie vanwege de genoemde Europese regelgeving.

Nieuwe vragen
Het lid Moorlag (PvdA) stelde vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de milieueffecten van bitcoins. Bitcoin kwam de afgelopen week in het nieuws met de berichten «Produceren van bitcoins is een aanslag op het milieu», «Bitcoin Energy Consumption Index» en «Het groeiende energieprobleem van de blockchain»?

Het Kamerlid wil van de minister graag een schatting van het elektriciteitsverbruik van het bitcoinsysteem alsmede antwoord op de vraag door wie de energielasten van cryptocurrencies en blockchaintechnologie gedragen worden.  Het Kamerlid vraagt of de verdere opkomst van de blockchaintechnologie een grote aanslag op het milieu kan betekenen en of blockchainvarianten die geen grote processorkracht en dus elektriciteitsverbruik vereisen de voorkeur hebben boven blockchainvarianten zoals Bitcoin die gebruikt.

Tenslotte wil het Kamerlid weten of de minister de mening deelt dat een elektriciteitsverbruik in de orde van grootte van een land voor een relatief klein systeem zoals Bitcoin een buitenproportionele aanslag op het milieu doet.

Antwoord op deze vragen vindt u binnenkort op deze blog!

Met dank aan Lucas Wolthuis Scheeres

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen