020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Fake news, spionagesoftware & lootboxes

Gepubliceerd op 18 december 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Afgelopen week zijn vragen beantwoord over de beïnvloeding van de Nederlandse opinie door middel van fake news, de verkoop van spionagesoftware en ‘lootboxes’ in videospellen. Daarnaast zijn nieuwe vragen ingediend met betrekking tot de gestolen data van Ubergebruikers.

Fake news
De schriftelijke vragen van de van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66), zijn door de minister van BZK beantwoord middels de brief ‘Heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren’. De minister informeert de Kamer over stand van zaken ten aanzien van heimelijke beïnvloeding door statelijke actoren en in het bijzonder de verspreiding van desinformatie. Zij gaat in deze brief onder andere in op initiatieven van (social)media platforms en de samenwerking in Europees en NAVO verband. De minister wijst in dit verband op de ‘East StratCom Taskforce’ binnen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). Deze taakgroep richt zich onder meer op het identificeren, benoemen en feitelijk weerleggen van desinformatie door pro-Kremlin media.

De minister geeft aan dat ‘fake news’ ook bij de Europese Commissie op de agenda is verschenen. De Commissie verkent momenteel de omvang van nepnieuws in de EU en richt daartoe ook een high level group (HLG) fake news op waarin journalisten, wetenschappers en experts worden gevraagd zitting te nemen. Daarnaast wijst de minister op de in het regeerakkoord afgesproken extra middelen voor een aantal departementen ten behoeve van cybersecurity. Deze middelen worden onder meer ingezet voor het tegengaan van hoogwaardige digitale dreiging tegen Nederland, vanuit statelijke actoren, onder meer door middel van extra capaciteit voor detectie en onderzoek.

Spionagesoftware
De minister van BZK gaf ook antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over Nederlanders die probeerden omstreden spionagesoftware te verkopen aan Ecuador.

De minister geeft aan de verkoop van de omstreden producten door Hacking Team aan autoriteiten voor het ongelegitimeerd inperken van de vrijheid van meningsuiting af te keuren en niet op de hoogte geweest te zijn van de samenwerking van de honorair consul en het Hacking Team. Deze samenwerking vond plaats in zijn hoedanigheid als directeur van een handelsbedrijf. Het ministerie werd voor het eerst bekend met deze activiteiten op 4 juni 2017 toen de ambassade in Lima werd gewezen op het artikel.

Gevraagd of door Nederlandse opsporingsdiensten op enigerlei wijze gebruik is gemaakt van software van Hacking Team geeft de minister aan dat het verstrekken van informatie over welke specifieke software de opsporingsdiensten beschikken grote risico’s met zich mee brengen voor de inzetbaarheid van die middelen. Het kabinet kan hierover derhalve geen informatie verstrekken. Het kabinet benadrukt dat er altijd wordt gehandeld binnen de bestaande wet- en regelgeving. Op de vraag of het klopt dat het bedrijf een demonstratie heeft gegeven over software aan de Nationale Politie en de Nederlandse militaire veiligheidsdienst geeft de minister aan dat de MIVD de technologische ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity bij moet kunnen houden. Over mogelijke contacten van de MIVD met specifieke bedrijven worden in de regel geen mededelingen gedaan, aldus de minister.

Lootboxes
Minister Dekker (Rechtsbescherming) gaf antwoord op vragen met betrekking tot de controverse omtrent ‘lootboxes’ (virtuele doosjes die je aankoopt zonder dat je op dat moment weet wat er in de doosjes zit) in de game-industrie. De minister geeft aan dat de kansspelautoriteit (KSA) onderzoek doet naar de mogelijke relatie tussen problematisch gokgedrag en videospellen en naar de schadelijke aspecten van videospellen. De KSA is in contact met verschillende buitenlandse kansspelautoriteiten autoriteiten, waaronder de Belgische Kansspelcommissie omtrent het vraagstuk van ‘lootboxes’ in videospellen.

De minister wacht de resultaten van deze onderzoeken af voordat er antwoord gegeven kan worden op de vraag of de Wet op de kansspelen nog voldoende is toegesneden op de huidige (digitale) praktijk. De KSA verwacht de resultaten begin 2018.

Nieuwe vragen
Er zijn vragen ingediend over een bericht in het Parool over de gestolen data van Ubergebruikers. De Kamerleden stellen in dit verband vragen over de meldplicht van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en willen weten of een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen personen. Tot slot wensen zij het onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens naar Uber te ontvangen.

Antwoorden op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Lucas Wolthuis Scheeres

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen