020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Facebookvoorwaarden en Apple Pay

Gepubliceerd op 26 januari 2015 categorieën 

In deze editie van de rubriek ‘Ondertussen in Den Haag’ komen onder meer de antwoorden op vragen over de telesalespraktijken van Pretium,  de privacy-voorwaarden van Facebook en de regulering omtrent drones aan bod. Nieuwe vragen werden gesteld over de opkomst van betalingsdiensten van Apple en Google en uitlatingen van Snowden over Nederland.

Privacyvoorwaarden Facebook

Allereerst stelde het lid Gesthuizen (SP) enige tijd geleden vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wil dat Facebook de invoering van haar nieuwe privacyvoorwaarden uitstelt. Dat college heeft Facebook vriendelijk doch dringend verzocht hiermee te wachten tot zij haar onderzoek naar de voorwaarden heeft afgerond.

Gesthuizen wil met name weten of de Minister zich in dit beleid kan vinden en hoe het CBP er op toe zal zien dat Facebook het verzoek respecteert. Het doel van deze vragen is onduidelijk; Gesthuizen had mogen verwachten dat dit een loze exercitie is. Vragen naar de handelswijze van een toezichthouder leidt steevast tot dezelfde antwoorden: het CBP heeft een onafhankelijke positie en bepaalt zelf waarnaar zij onderzoek doet. Ook op de vraag van Gesthuizen of de Minister de onderzoeksresultaten te zijner tijd zal delen, vergezeld van zijn reactie, volgt een weinig verrassend antwoord: het CBP zal zelf de resultaten publiceren en de Minister bepaalt dan wel of het opportuun is om deze van een reactie te voorzien. Weinig nieuws onder de zon dus.

Regulering van drones

De meest interessante antwoorden op Kamervragen kwamen vorige week van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar gaf Staatssecretaris Mansveld antwoord op de vragen van het lid Elias (VVD) over de regulering van drones. Strekking van deze antwoorden is dat de regulering van privé-gebruik van drones eerder strenger dan soepeler zal worden. Collega Anke Verhoeven behandelde deze Kamervragen vorige week al uitgebreid in haar blog. Het lezen zeker waard!

Telesales Pretium

Verder vroeg het lid Mei Li Vos (PvdA) Minister Kamp (Economische Zaken) even geleden of hem bekend is dat Pretium nog steeds telefonisch contracten sluit, zonder zich aan de wettelijke vereisten voor telesales te houden. Voor verkoop van bepaalde diensten geldt namelijk dat consumenten deze overeenkomsten schriftelijk moeten bevestigen, wat Pretium structureel heeft nagelaten. Hierover blogde collega Thomas van Essen eerder al. Minister Kamp geeft aan dat de ACM volledig op de hoogte is van de telesalesvereisten en onderzoek doet naar de naleving van het schriftelijkheidsvereiste. Wellicht dat we dus binnenkort de eerste handhavingsbesluiten kunnen verwachten?

Nieuwe vragen

Ook werden vorige week nieuwe Kamervragen gesteld over onderwerpen die onze niche aangaan. Zo vragen Merkies en Gesthuizen (SP) zich af of we ons geen zorgen moeten gaan maken om de opkomst van Apple en Google in het Nederlandse betalingsverkeer. Dit vanwege het feit dat Nederlandse banken hier hun angst over hebben uitgesproken: zij vrezen een ongelijk speelveld. Daarom vragen de Kamerleden om opheldering: waarom vallen banken en verzekeraars wel, en IT-bedrijven niet onder de gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen? Graag horen zij hoe de betrokken Ministers alsnog voor een gelijk speelveld gaan zorgen.

Ten slotte stelde het lid van Raak (SP) vragen over de laatste uitlatingen van Edward Snowden, die ons land aangaan. Zo zou onze staat ‘afluisterkoning’ van Europa zijn en zich ‘ondergeschikt’ opstellen tegenover de Amerikaanse geheime diensten. Met name hoort het Kamerlid graag hoe de betrokken Ministers er voor gaan zorgen dat onze veiligheidsdiensten zich weer onafhankelijk gaan gedragen en niet langer een ‘verlengstuk’ zijn van buitenlandse geheime diensten. We zijn benieuwd!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen