020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Erotische reclame en DNA-data

Gepubliceerd op 15 september 2015 categorieën 

Vorige week stroomden er gelukkig weer wat nieuwe Kamervragen- en antwoorden op TMC-gebied binnen. Zo beantwoordden onze ministers vragen over het niet-naleven van uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) en het opslaan van DNA-data door tech-giganten. Nieuwe vragen werden gesteld over de vermeend betaalde vergoeding ter promotie van het befaamde Koningslied en over de Cookiewet.

Opvolgen uitspraak ongeoorloofde reclame

Minister Kamp (Economische Zaken) antwoordde allereerst op de vragen van Segers (ChristenUnie) over een mogelijk verboden reclame-uiting. De vragen werden gesteld nadat in het weekend van 8 augustus 2015 langs een aantal stranden van de Nederlandse kust een vliegtuigje heeft gevlogen met een reclamebanner voor een erotische website. In het algemeen wil het Kamerlid van de minister weten of de huidige reclameregels voldoende doeltreffend zijn.

Segers haalde de uitspraak van de Reclame Code Commissie van 7 juli 2015 over een vergelijkbare reclame-uiting op een billboard voor dezelfde website aan en vraagt aan de minister of en hoe deze uitspraak wel wordt gehandhaafd. Hierop antwoordt de Minister dat, indien een adverteerder geen gevolg geeft aan een uitspraak van de Reclame Code Commissie, deze wordt geplaatst op de non-compliant lijst op de website van de Stichting Reclame Code (SRC).

De Minister deelt mede dat over de reclame op de vliegtuigbanner bij de SRC is geklaagd. De Reclame Code Commissie beoordeelt vervolgens per geval of een reclame-uiting voldoet aan de regels. Naar aanleiding van deze klachten zal de Commissie beoordelen of deze uiting al dan niet in strijd is met de regels uit de Nederlandse Reclame Code. Ook licht de Minister toe dat hij de huidige instrumenten om ongeoorloofde reclame aan te pakken voldoende acht aangezien 96% van de adverteerders een uitspraak opvolgt.  Het huidige klachtensysteem biedt volgens de minister aan partijen voldoende mogelijkheid om op laagdrempelige en kosteloze wijze hun ongenoegen te uiten over een reclame-uiting.

Google en Amazon slaan DNA-data op

Daarnaast werden er ook vragen gesteld door leden van de SP (Gesthuizen en Leijten) over de opslag van DNA-data bij onder andere Google en Amazon, waar Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) op geantwoord heeft.

De leden vragen hoe er door de minister tegenaan gekeken wordt dat er amper toezicht op de opslag van DNA-data bij onder meer Google en Amazon is. De minister laat daarop allereerst weten dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de in aantocht zijnde EU-verordening Dataprotectie ten aanzien van de genoemde bedrijven van kracht zijn. Het is daarbij uiteraard aan een bedrijf zelf om, gegeven de wettelijke kaders, transparant te zijn over de voorwaarden van gegevensverwerking. Het is dan aan de consument zelf om de voorwaarden waaronder de dienst wordt aangeboden al dan niet te accepteren.

De verwerking van DNA-data door bedrijven moet eveneens plaatsvinden binnen deze wettelijke kaders. Een bedrijf moet een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van DNA-data melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) of bij de eventueel door het bedrijf aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming. Het Cbp kan op basis van deze melding of eventuele andere signalen besluiten een onderzoek naar de rechtmatigheid van de verwerking van DNA-data door het bedrijf starten. Het is niet aan het kabinet om een individueel geval te beoordelen, zeker niet als het gaat om een particulier bedrijf (geen overheidsonderdeel). De minister legt de bal dus bij het Cbp om al dan niet iets aan deze situatie te doen.

Nieuwe vragen

Ook stelden Kamerleden vorige week weer nieuwe vragen, zo wil het lid Verhoeven (D66) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer weten over de vergoeding aan NPO Radio 2 en De Wereld Draait Door voor promotie van het Koningslied. Ten slotte vroeg het Kamerlid Oosenbrug (PvdA) aan de minister van Economische Zaken om een heldere uitleg van de vigerende cookiewetgeving aan de hand van de door hem gestelde vragen.

Antwoord op deze en andere vragen zullen later op onze blog verschijnen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen