020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Eredivisievoetbal en dataopslag

Gepubliceerd op 14 juli 2014 categorieën 

Afgelopen week zijn er weer genoeg Kamervragen gesteld en beantwoord op het gebied van Technologie, Media en Communicatie. Uiteraard hebben wij deze doorgenomen en de inhoud daarvan voor jullie op een rijtje gezet.

Beantwoorde vragen

NOS heeft de samenvattingrechten van het eredivisievoetbal voor de komende drie jaar verworven

Een aantal weken geleden vroeg Kamerlid Elias (VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de NOS en Ster door het aanbieden van extra commerciële mogelijkheden wel binnen de Mediawet vallen en of er geen sprake is van oneerlijke concurrentie of marktverstoring. Ook is er gevraagd naar transparantie over de inhoud en de hoogte van het bod van de NOS. Allereerst gaf Staatssecretaris Dekker aan dat het Commissariaat voor de Media momenteel onderzoek doet naar de verwerving van de rechten van de samenvattingen van de eredivisie door de NOS in het licht van de Mediawet. Hij stelt dat voor de NOS en Ster geen ruimere regels gelden en dat de verwerving dus wordt getoetst aan dezelfde mediawettelijke kaders die gelden voor alle andere publieke media-instellingen. Wat betreft de hoogte en de inhoud van het bod blijkt de NOS gehouden aan contractuele afspraken gemaakt met de Eredivisie en mag zij daarom geen informatie geven over de inhoud daarvan. Dekker geeft zelf aan dat hij dit een onbevredigend antwoord vindt en zegt daarom toe om hierover in gesprek te gaan met de NOS om zo meer transparantie te kunnen bereiken in de toekomst. Lees meer

Opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen

Vanuit de VVD kwamen er vragen aan de Minister van Binnenlandse zaken over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen. Naast de door de VVD getoonde zorgen over de mogelijkheid dat buitenlandse veiligheidsdiensten toegang tot de data van de Nederlandse overheid kunnen verkrijgen, werden er ook vragen gesteld over het waarborgen van de veiligheid van opgeslagen data in het buitenland. Minister Plasterk antwoordde dat voor de opslag van data is gekozen voor een private clouddienst in eigen beheer, ingericht binnen een beveiligd netwerk en dat de AIVD inlichtingenactiviteiten van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderzoekt en tegengaat. Ook gaf Plasterk aan dat bij opslag in het buitenland de standaardregels en waarborgen worden toegepast zoals in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn opgenomen en dat voor gebieden buiten Europa, zoals bijvoorbeeld voor de openbare lichamen van Bonaire en Sint Eustatius, een vergelijkbaar regime bestaat. Lees meer

Digitale dienstverlening en GSM dekking

Verder heeft de minister van Binnenlandse Zaken vragen beantwoord over het bericht dat de woningcorporatie WoningNet Holland Rijnland sinds 1 mei alle informatie per e-mail laat verlopen. Hierbij kwam ook het onderwerp digitale dienstverlening uitgebreid aan bod. Lees meer

Naar aanleiding van een mislukte reanimatie door het niet aankomen van een AED-melding gaat de Minister van Veiligheid en Justitie  daarnaast in op vragen over de GSM dekking in Nederland. Lees meer

Nieuwe vragen

Ook werden de Ministeries vorige week weer overladen met nieuwe vragen van Kamerleden. Dit zijn de meest interessante:

  • Kamerlid De Liefde (VVD) stelt aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen over de NPO die stelselmatig de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt.
  • Kamerleden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg hebben vragen aan de Minister en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse zaken gestld over de nog steeds niet uitgevoerde motie die ziet op het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendelinquenten, zodat ze niet in Nederland in de kinderopvang kunnen werken.
  • Van Toorenburg heeft vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het onderzoek ‘Spookjongeren: quickscan naar uitgeschreven jongeren in Amsterdam Nieuw-West’.

Ten slotte is de beantwoording van de vragen over het bericht dat ‘Cybercrime in Nederland jaarlijks 8,8 miljard euro zou kosten’ uitgesteld. Lees meer

Uiteraard houden wij jullie ook over de bovenstaande vragen weer volledig up-to-date!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen