020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – E-health & audiodescriptie voor visueel beperkten

Gepubliceerd op 28 juni 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over de E-health en over de stimulering van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. Nieuwe vragen zijn gesteld over gemeenten en winkels die zich niet aan de regels voor wifi-tracking houden.

E-health en privacy

Minister Schippers beantwoordde vragen van het lid Leijten (SP) over de uitgave “E-health, zoveel meer dan alleen techniek” van het ministerie van VWS. Zo werd de minister naar de kosten van het ontwikkelen van deze uitgave gevraagd, waarop de minister antwoordde dat de totale kosten voor ontwikkeling en het meesturen met meerdere bladen 97.500 euro waren. Volgens de minister zijn 200.000 zorgverleners bereikt. Ook werd de minister gevraagd of zij het eens was met enkele uitspraken in de uitgave over privacy zoals ‘privacy is niet langer een issue als iemand ernstig ziek is’ en ‘privacy meer hordes opwerpt dan wenselijk is’. De minister antwoordde hierop dat er wettelijk gezien geen onderscheid bestaat tussen de privacy van een ernstig ziek of gezond persoon. Daarnaast gaf de minister aan dat deze citaten niet het standpunt van het ministerie weergeven, maar van aan de uitgave deelnemende zorgaanbieders. Op de vraag naar haar opvatting over privacy op het vlak van E-health gaf de minister aan dat zij het vooral belangrijk vindt dat de relevante bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens niet overtreden worden. Ook wees zij op haar intentie om de rechten van patiënten te versterken middels het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Audiodescriptie voor visueel beperkten

Staatssecretaris Dekker beantwoordde vragen van het lid Verhoeven (D66) over audiodescriptie bij film en televisie voor blinden, slechtzienden en meervoudig gehandicapten. Audiodescriptie is een techniek waarbij een vertelstem, tussen de dialogen en achtergrondgeluiden door, beschrijft wat er te zien is op het beeld. De staatssecretaris werd gevraagd op welke wijze door de Nederlandse Publieke Omroep (“NPO”) en het Nederlands Filmfonds voorzieningen worden getroffen om audiodescriptie beschikbaar te maken. Hierop antwoordde de staatssecretaris dat de NPO op dit moment een pilot draait voor audiodescriptie en dat alle films die subsidie ontvangen van het Nederlands Filmfonds voorzien dienen te worden van audiodescriptie. Op de vraag hoe audiodescriptie zich tot ondertiteling verhoudt met betrekking tot beschikbaarheid antwoordde de staatssecretaris dat publieke- en commerciële oproepen op dit moment hun programma’s en films op grond van de Mediawet en het Mediabesluit verplicht van ondertiteling moeten voorzien. Deze verplichting geldt niet voor audiodescriptie vanwege de hogere kosten en de benodigde expertise. Tot slot gaf de staatssecretaris aan dat hij de uitkomsten van de huidige pilot van de NPO zal betrekken bij de verdere beleidsvorming.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen zijn gesteld over het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens dat gemeenten en winkels opnieuw op de regels omtrent wifi-tracking gewezen moesten worden. Het antwoord op deze en andere TMC-gerelateerde vragen zullen hier te lezen zijn!

 

Met dank aan Merlijn van Lindenberg

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen