020 530 0160

Ondertussen in Den Haag: doorverbindwebsites & mobiel bereik in tunnels

Gepubliceerd op 1 maart 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week is antwoord gegeven op vragen over doorverbindwebsites, mobiel bereik in tunnels en online medicijnverkoop. Nieuwe vragen zijn gesteld aan de hand van het onderzoek van de Consumentenbond over het Bel-me-niet Register.

Doorverbindwebsites
Minister Kamp gaf antwoord op vragen van de leden Oosenbrug en Jacobi (beiden PvdA) over doorverbindwebsites die consumenten onnodig op kosten jagen. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een uitzending van Kassa, waaruit blijkt dat doorverbindwebsites consumenten tegen een tarief van 90 cent per minuut op kosten jagen en niks toevoegen. Gevraagd werd onder meer naar het (uitblijven van) optreden van de ACM. De minister licht toe dat de ACM kijkt naar het effectief aanpakken van dergelijke praktijken, naar aanleiding van de recente klachten over misleidende doorverbindwebsites die gebruik maken van een 0900-nummer. Over lopende onderzoeken kan de minister echter geen mededelingen doen; hij wacht het onderzoek dan ook met belangstelling af. Vandaar ook dat hij geen antwoord kan geven op de vraag of de Kamer gerapporteerd kan worden over de te nemen acties.

Mobiel bereik in tunnels
De minister van Infrastructuur en Milieu gaf verder antwoord op vragen van de leden Hoogland en Oosenbrug (wederom beiden PvdA) over de vorderingen rondom mobiel bereik in tunnels. Aanleiding voor de vragen was een bericht in het Algemeen Dagblad en de motie Hoogland die volgde. Gevraagd werd onder meer hoe uitvoering is gegeven aan de motie Hoogland en op welke wijze de aanleg van mobiele dekking is opgenomen in de aanbesteding bij de aanleg van nieuwe tunnels. Ook is gevraagd naar de ervaring van mobiele providers die bij bouwaannemers helemaal onderaan de prioriteitenlijst staan, welk beeld de minister niet zegt herkennen. Over het programma van eisen dat door ProRail en providers wordt ontwikkeld licht de minister toe dat er op dit moment technische voorschriften van toepassing zijn in spoortunnels voor telecomaanbieders. Naar aanleiding van de implementatie van mobiele dekking in de tunnel Delft (mei 2016), worden deze voorschriften in overleg tussen ProRail en providers doorontwikkeld voor toepassing in andere, bestaande, spoortunnels.

Online verkoop medicijnen
Tenslotte gaf minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) antwoord op vragen van Kamerlid Vermue (PvdA)  over de online verkoop van medicijnen. Aan bod kwam dat er in korte tijd via verschillende websites geneesmiddelen worden aangeboden en gevraagd werd of de minister bekend is met de hoeveelheid websites die in Nederland online medicijnen aan patiënten verkopen. De minister antwoordde dat het precieze aantal en welke medicijnen precies worden verkocht, niet bekend is. Daarnaast is de handhaafbaarheid volgens de minister complex, omdat een website die uit de lucht is gehaald vanwege illegale activiteit de volgende dag weer via een andere provider van start kan gaan. Ook lichtte de minister toe dat Nederlandse online aanbieders van geneesmiddelen aangemeld dienen te zijn bij het CIBG en vermeld moeten staan op een overzicht van online-aanbieders van geneesmiddelen, te raadplegen op www.aanbiedersmedicijnen.nl. Daarbij moet ook het bijbehorende Europese logo op hun website zijn geplaatst.

Nieuwe vragen
Nieuwe vragen zijn gesteld aan de minister van Economische Zaken over het onderzoek van de Consumentenbond over het Bel-me-niet Register. Uit dit onderzoek blijkt dat  89% van de respondenten in het onderzoek zegt ongevraagd gebeld te zijn door een bedrijf of instantie.

Het antwoord op deze vragen en nieuwe vragen zal te lezen zijn op onze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen