020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Deep Packet Inspection en nep-kortingen

Gepubliceerd op 24 november 2014 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van vorige week werd onder andere antwoord gegeven op vragen naar aanleiding van het bericht dat het CBP zou pleiten voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer, de NPO-app die televisietoestellen afluistert en Ziggo-klanten die verplicht moeten overstappen naar provider Caiway. Nieuwe vragen werden gesteld over het blokkeren van het inburgeringsproces door haperende ICT, nep-kortingen in webshops en het doorverkopen van kaarten voor concerten die nog niet eens in de voorverkoop zijn.

CBP pleit voor inhoudelijk analyseren van dataverkeer

Om te beginnen stelde het lid Verhoeven (D66) in september vragen aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat het CBP pleit voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer om klanten inzicht te kunnen geven in het dataverbruik. Later werd hier wel aan toegevoegd dat providers niet meer informatie mogen verzamelen dan nodig is voor de bedrijfsvoering als klanten daar niet vooraf nadrukkelijk om hebben gevraagd.

Verhoeven vroeg zich desalniettemin af of de Minister vindt dat hier door het CBP wordt gepleit voor het toepassen van Deep Packet Inspection (DPI) en of het niet bijzonder is dat juist de privacywaakhond het over dit plan heeft en er niet beter naar alternatieven moet worden gezocht.

De reactie van Minister Kamp was dat het CBP heeft verklaard dat telecomproviders wettelijk verplicht zijn om klanten inzage te geven in de persoonsgegevens die zij over hen bewaren. Daarnaast mogen zij gegevens over het dataverkeer in uitzonderlijke gevallen, zonder toestemming en voor korte tijd bewaren. Aanbieders mogen gegevens over bezochte websites en gebruikte apps nooit voor eigen doeleinden van gebruiken als daarvoor geen toestemming van de betrokkene voor is. Volgens Minister Kamp heeft CBP dus nooit voor toepassing van DPI gepleit om inzicht in dataverbruik te geven. Wel bevestigde de Minister dat het toepassen van technieken als DPI inderdaad tot privacyschendingen kan leiden indien daarvoor geen toestemming van de betrokkene is verkregen. De Minister zag echter geen reden om zelf onderzoek te verrichten naar alternatieven voor DPI, omdat de markt er al actief op inspeelt. Deze vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

 ‘Meeluisterende’ NPO-app

Ook stelde lid Verhoeven (D66) vorige maand vragen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een NPO-app televisietoestellen kan “afluisteren”. Het gaat om een applicatie die door middel van het geluidssignaal van de televisie op de seconde precies kan vaststellen wat iemand kijkt om – synchroon met het programma-aanbod- in te kunnen spelen op de behoeftes en interesses van de kijker.

Gevraagd werd in hoeverre het ontwikkelen van een dergelijke app past binnen de taakopdracht van de NPO en of de NPO hiermee zijn commerciële activiteiten uitbreidt ten koste van de privacy van mensen. Tot slot vroeg lid Verhoeven of deze functie van de app uitgeschakeld kan worden en hoe gebruikers van de app over de nieuwe functie geïnformeerd worden.

Staatssecretaris Dekker reageerde hierop met de stelling dat dit prima past bij de wettelijke taak van de NPO om te innoveren en dat de functie goed past bij de groeiende wens van kijkers om op een ‘second screen’ extra informatie te krijgen over programma’s en ermee te interacteren. Omdat er geen relatie tussen de getoonde commercials en de bekeken programma’s is, is de Staatssecretaris van mening dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van kijkers. Gebruikers zullen bovendien middels de voorwaarden en toelichting bij de app op de extra functie worden gewezen en kunnen deze desgewenst uitzetten. Lees de vragen en antwoorden hier.

Ziggo-klanten verplicht naar Caiway

Verder beantwoordde Minister Kamp vragen van leden Mulder en Van Hijmum (beiden CDA) naar aanleiding van het bericht dat Ziggo-klanten in Twente verplicht moeten overstappen naar Caiway, omdat de plaatselijke netwerkbeheerder Cogas voor deze nieuwe partner heeft gekozen.

Op deze kwestie reageert de Minister dat de ACM reeds geconcludeerd heeft dat alleen KPN verplicht wordt om op haar netwerk toegang aan andere aanbieders te bieden. Op het coaxkabelnetwerk van – in dit geval – Cogas staat het de beheerder vrij om zelf te kiezen welke provider toegang tot zijn netwerk krijgt. Wel geeft de Minister aan dat het kabinet het aantrekkelijk vindt wanneer ook kabelbedrijven als UPC en Cogas de verplichting kan worden opgelegd om concurrenten op hun netwerk toe te laten, maar, volgens de ACM, dit vereist aanpassing van het Europese marktreguleringskader. Deze visie van de Minister is hier te lezen.

Nieuwe vragen

In hetzelfde straatje stelden de leden Mulder en Omtzigt (beiden CDA) nieuwe vragen over het transport via coax- en glasvezelkabel door Caiway. Deze vragen zien met name op de beperkte concurrentie nu Caiway zowel voor het transport als voor de diensten zorgt. De PvdA wil verder weten hoe het kan dat websites al concertkaarten doorverkopen zonder dat de voorverkoop daarvan is begonnen en waarom webshops uit de duim gezogen van/voor-prijzen publiceren – zijn dit geen oneerlijke handelspraktijken?  Ten slotte kwamen nieuwe vragen over de gevaren van sociale media voor minderbegaafde jongeren aan bod. Houd onze blog dus in de gaten om ook antwoord op deze Kamervragen te krijgen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen