020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – DDoS aanvallen & onopgevolgd advies ICT project

Gepubliceerd op 19 maart 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over de DDoS-aanvallen op banken en overheidsinstellingen van eind januari en over het bericht dat een advies over een groot ICT project niet wordt opgevolgd. Verder zijn er vragen beantwoord over de regulering van cryptocurrency.

 

DDoS-aanvallen op banken en overheidsinstellingen

Er werden antwoord gegeven op de vragen van de leden Alkaya (SP) en Nijboer (PvdA) over de aanhoudende DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en overheidsinstellingen. Door de DDoS-aanvallen hadden onder andere ABN-AMRO, ING en Rabobank enkele dagen last van verstoringen van verschillende diensten. Ook de Belastingdienst en DigiD kregen te maken met een DDoS-aanval waardoor de websites tijdelijk niet beschikbaar waren. Minister Hoekstra (Financiën) meldt dat bij de aanvallen geen persoonsgegevens van klanten zijn gestolen, tevens is er geen sprake geweest van een datalek. Wel is er direct na de DDoS-aanvallen meer phising bij banken waargenomen, waarschijnlijk door de verwarring die de aanvallen zelf en de nieuwsberichten hierover veroorzaakte bij klanten.

 

Gevraagd naar de beveiligingsmaatregelen van de getroffen instellingen antwoordt de minister dat banken zelf verantwoordelijk zijn voor een toereikende beveiliging. DDoS-aanvallen komen wereldwijd vaak voor en de modus operandi van aanvallers wijzigt voortdurend. Het onderling uitwisselen van informatie tijdens aanvallen heeft bijgedragen aan het wegnemen van verstoringen. Verder legt de minister uit dat het Security Operations Center (SOC) verantwoordelijk is voor de cybersecurity bij de Belastingdienst. Het SOC zorgt ervoor dat medewerkers zijn bijgeschoold en apparatuur adequaat is beveiligd. Het volledig voorkomen van DDoS-aanvallen is volgens de minister echter onmogelijk.

 

Minister legt advies over uitstel ICT project naast zich neer

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vragen beantwoord van leden Omtzigt, Heerma en Slootweg (allen CDA) over een niet opgevolgd advies om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein uit te stellen. Bij dit project gaat de overheid jaarlijks 900 miljoen euro betalen om werkgelegenheid aan de onderkant van de samenleving te stimuleren en werkgevers te compenseren voor toegenomen loonkosten. De minister legt uit dat het de bedoeling is dat hierbij het arbeidsmarktperspectief van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wordt verbeterd. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) heeft onderzoek gedaan naar de voortgang van het project en kwam met de aanbeveling om het gedeeltelijk uit te stellen omdat belangrijke systemen nog niet klaar waren. Volgens de minister is dit niet nodig omdat het UWV de bouw- en testcapaciteit heeft vergroot en de benodigde systemen inmiddels zijn afgerond of op schema liggen. De minister zegt toe de Tweede Kamer voor Prinsjesdag 2018 te informeren over de voortgang van de implementatie van de wet.

 

De aanpak van cryptocurrency

Verder heeft minister Hoekstra vragen beantwoord van lid Van Rooijen (50PLUS) over strengere regulering van cryptocurrency. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een bericht van de Franse minister van Financiën die zich zorgen maakt over crimineel gebruik van cryptocurrency, bijvoorbeeld belastingontduiking. De minister deelt deze zorgen grotendeels en benadrukt de risico’s van investeringen in cryptocurrency voor particuliere beleggers. Een verbod is daarentegen niet gewenst wegens het decentrale en grensoverschrijdende karakter van digitale munten. Verder ziet de minister de potentie van de achterliggende techniek en pleit hij ervoor dat Nederland een voortrekkersrol moet gaan spelen wat betreft passende regulering op internationaal niveau.

 

Nieuwe vragen

Er zijn afgelopen week nieuwe vragen gesteld over het bericht dat de brandweer steeds vaker een robot of drone inzet voor het blussen van branden. Daarnaast zijn mondelinge vragen gesteld over het bericht dat camerabeelden uit bijvoorbeeld sauna’s online massaal gedeeld worden.

 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

 

Met dank aan Robbert Vos

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen