020 530 0160

Ondertussen in Den Haag: DDoS-aanval Rijksoverheid en Bewaarplicht

Gepubliceerd op 17 maart 2015 categorieën , , ,

In deze editie veel interessante vragen, maar helaas maar weinig antwoorden. De volgende onderwerpen komen aan bod: de DDoS-aanval op rijksoverheid.nl, de buitenwerkingstelling van de bewaarplicht, de terreuraanslag in Kopenhagen, de achterblijvende digitalisering in Nederland, het loon van de directie van Buma/Stemra, het inhuren van dure ICT specialisten en tot slot het in aanmerking komen van tv-series voor een stimuleringsregeling.

 

Kamervragen met antwoorden

Het lid Verhoeven heeft vorige maand vragen gesteld omtrent de DDoS-aanvallen jegens de overheid. Ten eerste wenst het lid te vernemen welke maatregelen er zijn genomen om de weerbaarheid tegen DDoS-aanvallen te vergoten en of deze maatregelen voldoende zijn om de aanvallen af te slaan. Verhoeven vraagt de minister aan te geven of er daders of motieven bekend zijn en is geïnteresseerd in de reden dat er niet gekozen is voor een tijdelijke noodwebsite waarmee mensen verwezen kunnen worden naar andere informatiekanalen.

 

De minister somt een zevental punten op, waaronder de publicatie van een rapportage, het informeren van de TK en het, naar aanleiding van de DDoS op DigiD, creëren van een grotere capaciteit in het dataverkeer en specifieke anti-DDoS tooling. De huidige maatregelen zijn nog relevant, maar op technisch niveau zullen telkens weer nieuwe maatregelen worden genomen. De minister benadrukt dat er veel aanvallen plaatsvinden welke met succes worden afgeslagen.

Over de daders, hun achtergrond of motieven is nog niets bekend en het ontbreken van een noodwebsite is een afweging tussen kosten en baten en de tijd die nodig is om een omvangrijk website als rijksoverheid.nl elders in de lucht te krijgen.

 

De bewaarplicht

Afgelopen week heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bepaald dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking wordt gesteld. Naar aanleiding van deze uitspraak vraagt het lid Van Tongeren aan de minister of hij bereid is deze uitspraak onmiddellijk ten uitvoer te leggen en hoe voorkomen kan worden dat internet- en telecomproviders nog de internet- en belgegevens van gebruikers langdurig bewaren.

 

Vrijheid van meningsuiting en terreur

De ondertussen afgetreden minister Opstelten heeft medegedeeld dat de Kamervragen van leden Van Klaveren en Bontes niet tijdig kunnen worden beantwoord. De aanleiding voor deze vragen is de bijeenkomst van 14 februari 2015 waarbij na de kreet ‘Allahoe akbar’ schoten zijn gelost op de Mohammed tekenaar Lars Vilks. Op een suggestieve wijze wordt gevraagd of de minister ‘na de zoveelste aanslag op de westerse vrijheid’ bereid is fors extra te gaan investeren in de veiligheidsdiensten, of nu wel de relatie met de Islam wordt gezien en zo niet, hoe lang dit gegeven nog ontkent kan worden.

 

Daarnaast wensen de leden te weten in hoeverre de minister ziet dat de groeiende invloed van islamitisch extremisme in Europa de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk zet en welke mogelijkheden gezien worden om islamkritische geluiden beter te beschermen. Deze vragen zijn hier terug te lezen.

 

Achterblijvende digitalisering

Oosenbrug verwijst naar een publicatie van de Harvard Business Review waarin staat dat Nederland in vergelijking met 50 andere landen de snelst achteruitgaande digitalisering zou hebben. De minister van Economische Zaken wordt, onder meer, gevraagd naar zijn oordeel omtrent de bruikbaarheid van deze index, de bron van deze gegevens en de rol van overheidsbezuinigingen. Deze vraag is hier te lezen.

 

Buma/Stemra

Kerstens en Oosenbrug vragen de minister naar het voornemen van de directievoorzitter van Buma/Stemra om door middel van een juridische procedure proberen te voorkomen dat zijn salaris verlaagd wordt tot het salaris van een minister. De minister zal bovendien zijn mening moeten geven over de legitimiteit van de maximalisatie van loon bij collectieve beheersorganisaties, in verband met hun publieke functie en de reden dat een ministersalaris te laag zou zijn voor het leiding geven aan een collectieve beheersorganisatie. Afgesloten wordt de vraag of de minister erop toe zal zien dat de beloning van de directie van Buma/Stemra conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) afgebouwd wordt om ten goede te komen aan artiesten. Bekijk deze vragen hier.

 

Zoektocht naar bonnetje

Gesthuizen vraagt een reactie op het bericht dat voormalig minister Opstelten externe ICT-specialisten inhuurde om ‘het bonnetje’ te vinden voor een bedrag van 50.000 euro. Het lid wil tevens horen of het bedrag klopt, waarom dergelijke expertise bij het ministerie ontbreekt, voor welk bedrag maandelijks externen worden ingehuurd en hoe de afweging geschiedt om een specialist in dienst te nemen in plaats van een werknemer op te leiden.

 

Andere nieuwe vragen

Tot slot, Monasch en Bergkamp vragen na kennisneming van een bericht in de Telegraaf of het klopt dat televisieseries geen gebruik kunnen maken van de Netherlands Film Production Incentive. Zij willen van de minister, kortom, vernemen of een verruiming naar televisieseries van de stimuleringsregelingen wenselijk is.

 

Antwoorden op deze vragen zullen verschijnen in deze rubriek.

 

Met dank aan: Darya Bondarchuk

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen