020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – datalekken ziekenhuizen & privacy op scholen

Gepubliceerd op 23 mei 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd er geen antwoord gegeven op eerder gestelde vragen, maar wel werd een aantal nieuwe vragen gesteld.

Datalekken ziekenhuizen
Kamerlid Gerbrand van de PVV stelde vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verdubbeling van het aantal datalekken door ziekenhuizen. Hij wilde weten hoe de minister om zou gaan met de vermeende verdubbeling van datalekken in ziekenhuizen, die voornamelijk ontstaan door fouten en nalatigheid. Daarbij stelde hij vragen of de minister de mening deelt dat het bij medische gegevens om gevoelige informatie gaat. Ook wilde hij weten wat de Autoriteit Persoonsgegevens bedoelt met het feit dat er alleen waarschuwingen kunnen worden gegeven als er medische gegevens worden gelekt, en van de boetebevoegdheid geen gebruik gemaakt wordt.

Privacy op scholen
Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werden door kamerlid Becker (VVD) vragen gesteld over het bericht dat privacy van leerlingen scholen boven het hoofd groeit en over het rapport van de Onderwijsraad ‘Doordacht Digitaal’ dat daarover gaat. Scholen zouden te weinig bewust zijn van de risico’s van internetbeveiliging, terwijl steeds meer gegevens over leerlingen digitaal worden opgeslagen. Kamerlid Becker wil graag cijfers zien over de mate waarin basis en middelbare scholen aandacht besteden aan privacy en ICT beveiliging van hun digitale systemen. Daarnaast verwees Becker naar een enquête waaruit blijkt dat ouders van leerlingen geen idee hebben welke gegevens er over hun kinderen worden opgeslagen, en vroeg zich daarbij af of ouders hierover niet beter geïnformeerd dienen te worden.

Aanbesteding mobiele telefonie
Kamerleden Hijink en Van Raak van de SP wilden van de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijgsrelaties weten hoe mobiele telefonie binnen de rijksoverheid wordt aanbesteed, en aan welke partij. Specifieker wilden zij weten wat het beleid is rondom het opslaan van vertrouwelijke gegevens van de rijksoverheid, en of belgegevens van medewerkers daaronder vallen. Ze wilden daarbij weten waar de gegevens worden opgeslagen en welke maatregelen worden genomen om er voor te zorgen dat de gegevens van Rijksmedewerkers niet onder de USA Freedom Act vallen.

Cyberaanvallen
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd vragen gesteld door Kamerlid Middendorp (VVD), over de internationale cyberaanval op overheden. Hij wilde weten wat er op moment concreet gedaan wordt om te zorgen dat de ICT-systemen van de rijksoverheid zelf niet geïnfecteerd raken, en wat de rijksoverheid anders gaat doen om in de toekomst niet geraakt te worden door cyberaanvallen.

Privacy en strafvordering
Kamerleden Groothuizen en Verhoeven van D66 stelden verder aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie nog vragen over het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017, waarin werd geoordeeld dat onderzoek aan een smartphone mogelijk is op grond van de artikelen 94, 95 en 96 van het Wetboek van Strafvordering, maar dat dat onderzoek onrechtmatig kan zijn indien dat onderzoek zo verstrekkend is dat er een min of meer compleet beeld wordt verkregen van het persoonlijk leven van de gebruiker van die smartphone. De Kamerleden willen graag duiding van de uitspraak door de minister en staatssecretaris, over de reikwijdte van deze bevoegdheid tot onderzoek in smartphones. Ze zijn van mening dat een spoedige wettelijke regeling voor onderzoek aan smartphones wenselijk is, zowel voor de bescherming van de belangen van opsporing als voor die van de gebruiker van een smartphone.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Jelte van’ t Hul

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen