020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – datalekken bij gemeenten & slamming telecomcowboys

Gepubliceerd op 6 maart 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd antwoord gegeven op vragen rondom het melden van datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen. De nieuwe vragen die zijn gesteld hebben betrekking op slamming door telecomcowboys en een Bel-me-niet-Register voor ex-klanten.

Datalekken bij gemeenten

Minister Plasterk (BZK) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Oosenbrug (PvdA) over datalekken bij gemeenten en organisaties. De vragen werden gesteld naar aanleiding van twee artikelen in de NRC en het tijdschrift Binnenlands Bestuur over de problemen die zouden worden ondervonden bij het omgaan met datalekken. Het beeld dat door Oosenbrug wordt geschetst ­– namelijk dat het beleid rond datalekken bij gemeenten nog steeds een zooitje is, dat gemeenten geen eenduidig beleid voeren rond datalekken, en dat datalekken niet altijd gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens ­– wordt door de minister niet gedeeld. Het zou aan de Autoriteit Persoonsgegevens zijn om gebreken vast te stellen. Dat er zich incidenten voordoen, betekent volgens de minister niet dat gemeenten niet in staat zijn zelf hun informatiesystemen te beveiligen. Bovendien worden gemeenten volgens Plasterk voldoende ondersteund bij hun informatiebeveiliging.

Oosenbrug merkt op dat uit onderzoek blijkt dat slechts een op de tien organisaties klaar is voor de gewijzigde privacywetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Dit noemt de minister een belangrijke stap in de goede richting, maar hij onderkent wel dat deze organisaties waarschijnlijk nog verdere stappen moeten ondernemen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Ook hier beroept Plasterk zich op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties om regels en wetgeving na te leven.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen zijn gesteld aan de minister van Economische Zaken over slamming door telecomcowboys. De Autoriteit Consument & Markt waarschuwt kleine ondernemers voor ongewilde confrontatie met een nieuw telefoonabonnement, waar ze vervolgens aan vast zitten.

Ook stelden de leden Jacobi en Mei LiVos (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken in het kader van het Bel-me-niet-Register de vraag of een consument wettelijk gebeld mag worden als hij of zij eerder klant was bij het bellende bedrijf.

Antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

Met dank aan Priscilla Peterson

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen