020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Cyberveiligheid medische apparatuur & wifi-tracking

Gepubliceerd op 19 juli 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over kwetsbare cybersecurity van medische apparatuur in ziekenhuizen en het ongevraagd volgen van personen via hun mobiele telefoon door winkels en gemeenten. Aanvullende nieuwe vragen zijn gesteld over het gebruik van privé e-mailaccounts voor communicatie met ambtenaren.

Cybersecurity ziekenhuisapparatuur

Naar aanleiding van berichtgeving over de kwetsbare cybersecurity van medische apparatuur in ziekenhuizen, beantwoordde minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vragen van kamerleden Verhoeven en Dijkstra (beiden D66). Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn geen concrete meldingen van cyber incidenten bekend. De informatiebeveiliging van onder andere medische hulpmiddelen is volgens de minister de eigen verantwoordelijkheid van een zorginstelling. Op de vraag of ziekenhuizen de expertise van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) kunnen inroepen antwoordt de minister dat met betrokkenheid van het NCSC een publiek-privaat sectoraal samenwerkingsverband is opgezet, waarbinnen op tactisch niveau deelnemers van verschillende ziekenhuizen onderling informatie en ervaringen uitwisselen over cybersecurity en kwetsbaarheden in de sector. Ook wordt gewerkt aan de inrichting van een Computer Emergency Response Team voor de zorg. Over de veiligheid van de medische hulpmiddelen zegt de minister dat beoordeeld dient te worden of de medische hulpmiddelen conform de essentiële eisen van de Europese Medische Hulpmiddelen Richtlijn zijn geproduceerd voordat zij tot de markt worden toegelaten. Cyberveiligheid vormt een groeiend onderdeel van deze beoordeling.

Wifi-tracking door winkels en gemeenten

Lid Verhoeven (D66) stelde vragen aan minister Kamp van Economische Zaken over het ongevraagd volgen van personen via hun mobiele telefoon in de binnensteden door gemeenten en winkels. Ondanks meerdere aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zouden zij zich nog steeds niet aan de privacyregels houden. De minister betwist dit echter aangezien de AP in 2016 geen onderzoek gedaan heeft naar het gebruik van Wifi-tracking in concrete gemeenten en winkels. De berichtgeving is gebaseerd op signalen van mensen waaruit blijkt dat er zorgen zijn over de impact van Wifi-tracking op hun privacy. Als reactie hierop heeft de AP per brief voorlichting gegeven aan diverse bedrijven en gemeenten over het wettelijke kader. Als de AP concrete signalen krijgt dat organisaties Wifi-tracking gebruiken en zich daarbij niet aan de eisen van de wet houden, zal zij volgens de minister opnieuw onderzoek doen teneinde handhavingsmaatregelen te kunnen treffen.

Nieuwe vragen

Vorige week berichtten wij over de vragen aan minister Kamp over het gebruik van privé e-mailaccounts voor communicatie met ambtenaren. Deze week werden vervolgvragen gesteld betreffende het onderzoek van de Auditsdienst Rijk.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Abel Ranzijn

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen