020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Cybercrime en kansspelen

Gepubliceerd op 18 augustus 2014 categorieën 

Afgelopen week hebben onze Ministers en Staatssecretarissen een groot aantal onbeantwoorde vragen van de afgelopen maanden beantwoord.  Ook op het gebied van Technologie, Media en Communicatie hebben zij een flinke achterstand weggewerkt. De belangrijkste antwoorden hebben wij voor jullie weer op een rijtje gezet.

Cybercrime

Kamerlid Recourt (PvdA) heeft aan Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het bericht dat cybercrime Nederland jaarlijks 8,8 miljard euro kost. De Minister stelt daarop dat de economische schade als gevolg van cybercrime moeilijk te becijferen is en hij de gegevens daarom dus niet kan bevestigen. Wel stelt hij dat cybercrime leidt tot schade voor de samenleving en de economie als geheel en dat de bestrijding ervan daarom hoge prioriteit heeft. In de afgelopen jaren hebben politie en OM veel aandacht besteed aan het opbouwen van de capaciteit voor de opsporing en vervolging van cybercriminelen. Ook de AIVD heeft in het kader van de nationale veiligheid de afgelopen jaren het onderzoek naar digitale aanvallen gericht op spionage en sabotage geïntensiveerd en het wetsvoorstel Computercriminaliteit III is voor advies aan de Raad van State verzonden. Op basis van bijvoorbeeld de daarin opgenomen hackbevoegdheid zullen politie en justitie op korte termijn waarschijnlijk verdergaande bevoegdheden verwerven om verdachten van cybercrime op te sporen en bewijs te vergaren. Verder gaat de Minister nog in op vragen over de strafrechtelijke vervolging in binnen- en buitenland. Lees hier meer

Arbeidsomstandigheden bij het Europees Octrooibureau

De Kamerleden Kerstens en Maij (beiden PvdA) hebben aan de Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vragen gesteld over de arbeidsomstandigheden bij het Europees Octrooibureau. Bij het Europees Octrooibureau, gevestigd te Rijswijk, zou sprake zijn van ‘wrede en achterhaalde arbeidsomstandigheden’. Het personeel zou niet mogen staken zonder toestemming van de President van het bureau en personeelsleden zouden geschorst worden zonder goede redenen. De Minister geeft aan op de hoogte te zijn van de gespannen verhouding tussen de President en de personeelsvertegenwoordiging maar niet te weten of er inderdaad sprake zou zijn van ‘wrede en achterhaalde arbeidsomstandigheden’. Hierbij vermeldt hij ook dat het Europees Octrooibureau een internationale organisatie is met de bijbehorende functionele immuniteit. Door deze bijzondere positie kan de Inspectie SZW geen verder onderzoek doen naar de meldingen over het Octrooibureau. De medewerkers kunnen, zover er sprake is van een overtreding of schending, een beroep doen op interne rechtsmiddelen, inclusief een procedure bij de International Labour Organisation. Lees hier meer

Verboden gokreclames

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kreeg vragen over verboden gokreclames van Kamerlid Mei Li Vos van de PvdA. Zij had verschillende vragen over de naleving van de wet- en regelgeving door de kansspelautoriteit (ksa). De Staatssecretaris zegt dat het aan de ksa is om toe te zien op de naleving van de Wet op de kansspelen en onderliggende regelgeving, alsmede om het verbod op kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend te handhaven. De ksa heeft laten weten voortdurend onderzoek te doen naar websites waarvan het spelaanbod mede op Nederland gericht is en dat deze onderzoeken kunnen leiden tot het opleggen van boetes. Ook bevestigt de Staatssecretaris dat hij nog steeds van plan is om aanbieders die persisteren in het aanbieden van kansspelen gericht op Nederland te zijner tijd uit te sluiten voor een kansspelvergunning in Nederland. Lees hier meer

Kansspelen op afstand

Mei Li Vos had nog meer vragen met betrekking tot kansspelen. Zo wilde zij ook meer weten over het toekomstig Nederlands kansspelbeleid en Belgische ervaringen daarmee. Met name vroeg zij zich af of de Staatssecretaris Teeven op de hoogte is van de ervaringen in België met legale gokwebsites en of die kennis wordt gebruikt bij de legalisering van het online gokken in Nederland. De Staatssecretaris geeft aan dat hij niet alleen heeft kennisgenomen van de Belgische regelgeving maar ook de ervaringen in België, Denemarken en Frankrijk te hebben meegenomen in het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Ook herkent hij de zorgen die de Belgische Kansspelcommissie heeft over jongen die zich aan gokspelletjes wagen en het gebrek aan controlemogelijkheden daarop. Hij geeft aan dat op grond van het wetsvoorstel vergunninghouders aan strikte voorwaarden moeten voldoen, onder meer om deelname door minderjarigen te voorkomen. Zo moet de vergunninghouder de identiteit en de leeftijd van iedere speler zorgvuldig vaststellen voordat deze als speler mag worden ingeschreven, Daarnaast moet de speler ook een bedrag overmaken naar de spelersrekening van de op de op zijn gestelde betaalrekening die hij bij registratie heeft opgegeven. Lees hier meer

Eer zijn vorige week geen nieuwe Kamervragen gesteld die in onze niche interessant zijn. Tot zover dus deze rubriek, volgende week meer!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen