020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – cryptocurrency bij ING & investeringen cybersecurity

Gepubliceerd op 26 maart 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over mogelijke miljardenfraude met cryptocurrency die leidt naar ING en werden er vragen gesteld over de cybersecurity in Nederland.

 

Miljardenfraude crypto ING

Er werden vragen gesteld door Kamerlid Alkaya (SP) over het bericht dat een dubieuze cryptocurrency zijn rekeningen heeft ondergebracht bij ING. Een bedrijf genaamd Tether geeft een eigen cryptocurrency uit en is daarnaast eigenaar van crypto-wisselplatform Bitfinex. Tether beweert dat voor elke uitgegeven tether-token een dollar of euro ligt opgeslagen bij een bank. Het bedrijf staat hier voor garant en Tether is een belangrijke koppeling geworden tussen giraal geld en cryptocurrency. Op dit moment is er 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro aan tokens uitgegeven. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat, nadat de vorige bankrekeningen van Tether gesloten zijn, ING nu de rekeningen van Tether beheert. De Tweede Kamer wenst opheldering van minister Hoekstra (Financiën) over de dekking van Tether bij ING.

 

De minister wijst erop dat de berichtgeving over fraude en koersmanipulatie van Tether past binnen het eerder door de minister geschetste beeld over de risico’s van cryptocurrency. Daarnaast is de bank gebonden aan haar geheimhoudingsplicht ten aanzien van cliëntinformatie waardoor inzicht in de dekking niet kan worden gegeven. De Nederlandsche Bank ziet er op toe dat banken voldoende maatregelen treffen om de risico’s omtrent dienstverleners van cryptovaluta te beheersen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten banken een verplicht cliëntenonderzoek houden, onder meer om witwassen te voorkomen.

 

Cybersecurity

Er werden vragen gesteld door leden Tielen en Rutte (beiden VVD) over het bericht dat Nederland niet genoeg investeert in cybersecurity. Een aantal hoogleraren waarschuwen dat waar omliggende landen tientallen miljoenen investeren in cybersecurityonderzoek, Nederland achterblijft. Buitenlandse onderzoekscentra zouden daarnaast de meest getalenteerde onderzoekers uit Nederland aantrekken. In het regeerakkoord staan mooie ambities tegen cybercrime maar deskundigen twijfelen aan de haalbaarheid.

 

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) onderstreept dat cybersecurity een belangrijk onderwerp is. Het kabinet komt met verschillende initiatieven om de cybersecurity in Nederland te verbeteren. Met de komst van de Nationale Wetenschapsagenda volgt een intensivering op het gebied van wetenschappelijk onderzoek over cybersecurity. Verder zijn er gesprekken gestart tussen verschillende ministeries om de mogelijkheid te onderzoeken om een instituut op te richten voor cybersecurityonderzoek. Zowel het bedrijfsleven als de hoogleraren uit het bericht worden hierbij betrokken. In het voorjaar zal de minister de Kamer informeren over de voortgang van dit project.

 

Nieuwe vragen

Er zijn afgelopen week nieuwe vragen gesteld over het bericht dat elf EU lidstaten beter willen gaan controleren op de export van surveillance- en spionage goederen. Ook werden er vragen gesteld over het datalek omtrent miljoenen Facebookprofielen en Cambridge Analytica.

 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

 

Met dank aan Robbert Vos

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen