020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – criminaliteit onder asielzoekers & datavrije muziek

Gepubliceerd op 8 mei 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd er geen antwoord gegeven op eerder gestelde vragen, wel werden er enkele nieuwe vragen gesteld.

Nieuwe vragen
De Kamerleden Helder en Fritsma (beiden PVV) stelden vragen aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het achterhouden van informatie door de politie, betreffende het verwerken van gegevens over criminaliteit onder azielzoekers. De vragen werden gesteld naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf over de mededeling van de politie dat geen gegevens verzameld zouden worden over misdrijven gepleegd door asielzoekers.

Verder stelde Kamerlid Yesilgöz-Zegerius (VVD) vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de website Altrechts.com waarop joden en ‘volksvijandige Nederlanders’ worden geïnventariseerd. Yesilgöz-Zegerius wilde weten of de minister ook vindt dat op deze website feministen, homoseksuelen en cultuur-afbrekers afgeschilderd worden als volksvijandige Nederlanders, en de website bovendien bedreigend en lasterlijk is voor mede-Nederlanders, discriminatie cultiveert en faciliteert en bewust haat en verdeeldheid zaait. Yesilgöz-Zegerius vroeg daarnaast of er een strafrechterlijk onderzoek loopt naar de beheerders van de website door het openbaar ministerie.

De website is ondertussen in Nederland niet meer te bereiken. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft een advocaat ingeschakeld om dit te bewerkstelligen, de inhoud van de website zou in strijd zijn met het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de genoemde mensen. Na de ontstane aandacht rondom de website kwam het CIDI drie nieuwe soortgelijke websites op het spoor waarop soortgelijke lijsten en uitspraken worden gepubliceerd, gehost door Transip. Transip gaf als reactie dat zij de website niet zomaar offline willen halen met oog op een vrij internet waarop de vrijheid van meningsuiting geldt. Het CIDI zegt aangifte te gaan doen.

Tenslotte stelde Kamerlid Hijink (SP) vragen aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat volgens de rechter een datavrije muziekbundel niet in strijd is met netneutraliteit. Ten eerste wilde hij weten wat de zienswijze van de minister was op de uitspraak. Hij wilde weten of de minister van mening is dat een vrij en open internet gebaat is bij het voorkomen van alle vormen van discriminatie tussen soorten data die via het internet worden verstuurd. Vervolgens wilde hij weten op welke grond de rechter heeft bepaald dat er geen bevoegdheid was tot het verbieden van zero rating in the Telecommunicatiewet. De rechter bepaalde namelijk in zijn vonnis dat het verbod op zero-rating zoals opgenomen in Nederlandse wet in strijd is met de Europese regelgeving. Huijnk wilde verder weten of de uitspraak aangevochten kan en gaat worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). En of de minister, mocht de uitspraak grote gevolgen hebben voor de telecommunicatiewet, bereid is overleg te plegen met de Europese Commissie.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Jelte van ’t Hul

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen