020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Cookiewetgeving te complex?

Gepubliceerd op 27 oktober 2015 categorieën 

Vanuit de Tweede Kamer kwamen er vorige week antwoord op vragen over vigerende cookiewetgeving. Nieuwe vragen stelden Kamerleden na berichtgeving over machtsmisbruik van PinkRoccade en Centric.

Cookiewetgeving

Kamerlid Oosenbrug (PvdA) stelde onlangs een aantal vragen  over de stand van zaken omtrent  de cookiewetgeving aan minister Kamp van Economische Zaken. Ze lijkt het spoor bijster en vraagt de minister om een helder overzicht van het huidige cookie-beleid. De vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

Oosenbrug stelde onder andere de vraag waarom de Autoriteit Consument en Markt (ACM) websiteaanbieders als normadressaat aanwijst, en niet de uitgevers van digitale content, zoals de Europese regelgeving vereist. Het Kamerlid vraagt zich af of dit er aan te danken kan zijn dat deze uitgevers zich deels in het buitenland bevinden. Hierop antwoordde Kamp dat website-aanbieders het eerste aanspreekpunt voor ACM zijn. Vanuit praktische overwegingen is het vaak de website-aanbieder die toestemming voor het plaatsen van cookies vraagt. Daardoor kan de gebruiker nu in één keer toestemming geven voor cookies van verschillende partijen. Ten aanzien van in het buitenland gevestigde uitgevers merkt de minister op dat artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet van toepassing is op alle  websites die zich (mede) op Nederlandse gebruikers richten.

Vervolgens vroeg Oosenbrug of het ACM samenwerkingsverbanden met buitenlandse privacy- en consumententoezichthouders heeft om in het buitenland gevestigde aanbieders aan te schrijven. Het antwoord van de minister is hierop dat de ACM aanschuift bij de privacytoezichthouders in de Artikel 29-werkgroep wanneer zij spreken over de Europese equivalent van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Daarnaast overlegt ACM in een apart samenwerkingsverband met buitenlandse toezichthoudende autoriteiten op het gebied van telecommunicatie. Kamp meent van het ACM te hebben begrepen dat de ACM binnen Europa voorop lijkt te lopen ten aanzien van de kennis over en handhaving van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Gezien de milde bewoording lijkt Kamp overigens niet echt overtuigd van deze stelling van de ACM.

Op de vraag wie volgens het CBP de juiste normadressaat is, de websiteaanbieder of de werkelijke plaatser/uitlezer van digitale content, antwoordde de minister dat dit de partij is die de doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Daarom zijn het, aldus het CBP, de websitehouders met derde partijen gezamenlijk die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit het plaatsen en lezen van zogenaamde third party cookies. Dit omdat websitehouders/app-eigenaren derde partijen technisch in staat stellen om (via een code die zij bewust op hun website/in hun app plaatsen) persoonsgegevens over de websitebezoekers te verzamelen.

Nieuwe vragen

PvdA-leden Oosenbrug en Wolbert stelden nieuwe, kritische vragen over het monopolie van softwareleveranciers van gemeenten. PinkRoccade en Centric schijnen hun marktmacht te misbruiken. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gevraagd in overleg te gaan met VNG en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) om mogelijkheden voor goedkopere gemeentesoftware te onderzoeken en de Kamer hier voor 1 januari 2016 over te berichten.

 

Zoals je van ons kunt verwachten, zullen wij de antwoorden op deze vragen op de blog plaatsen zodra ze bekend zijn.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen