020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Cookies, cookies everywhere

Gepubliceerd op 10 augustus 2015 categorieën 

Minister Kamp doorbreekt de zomerse stilte in de Tweede Kamer met zijn beantwoording van Kamervragen over de bescherming van persoonsgegevens en NPO-cookies. Verder bleef het rustig in de Kamer, minister Schippers kondigde aan niet aan de beantwoordingstermijn te kunnen voldoen en nieuwe vragen werden slechts gesteld over het kapen van IP-adressen van het ministerie.

 

Apps & tracking cookies

De vragen die door Kuzu (Groep Kuzu / Öztürk) in juni zijn gesteld over de bescherming van persoonsgegevens zijn recentelijk door Minister Kamp (EZ) beantwoord. Het Kamerlid benadrukt in zijn vragen met name dat hij vindt dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Kuzu spreekt zijn zorg uit met betrekking tot de naleving van dit vereiste, met name door aanbieders van apps.  

 

Minister Kamp antwoordt dat de overheid apps niet vooraf controleert, waardoor de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke vereisten geheel bij de aanbieder van de app ligt. Pas als dit misgaat kan het College bescherming persoonsgegevens ingrijpen. De minister stelt dat, ook al zijn er zijn geen specifieke bepalingen voor apps binnen de Telecommunicatiewet (Tw), de algemene cookiebepaling ook van toepassing is op apps. De aanbieder van een app moet in beginsel dus toestemming van een gebruiker verkrijgen voordat deze informatie op zijn apparaat mag plaatsen en uitlezen. Overigens wijst de minister er nog op dat het thema ‘profiling’, het samenstellen van een gebruikersprofiel, nu juist één van de speerpunten is waar de toezichthouder op handhaaft.

 

De minister herhaalt verder dat elke internetgebruiker vooraf duidelijk en volledig geïnformeerd moet worden over het plaatsen/lezen van een (tracking) cookie. Dit betekent dat een aanbieder in de praktijk veelal eerst een webpagina moet weergeven zonder tracking cookies te installeren. Op die pagina wordt informatie gegeven over de te plaatsen cookie en wordt vervolgens toestemming gevraagd. Pas als de internetgebruiker (impliciet) toestemming heeft gegeven, mag de aanbieder de cookie plaatsen.

 

Het cookiebeleid van de NPO

In lijn met de beantwoording van de voorgaande vragen bevestigt minister Kamp (EZ) ook de NPO moet voldoen aan de eisen die de Telecommunicatiewet aan het gebruik van cookies stelt. Oosenburg en Mohandis (beiden PvdA) stelden hierover vragen omdat zij meldden geen gebruik van de NPO-site te kunnen maken zonder cookies te ontvangen die een impact op de privacy hebben. De minister geeft toe dat de site van de NPO onduidelijk was, omdat het er bij een volgend bezoek op leek dat de NPO cookie-instellingen niet onthield. Zodoende kon de NPO dus toch cookies installeren, ondanks dat gebruikers aangaven geen cookies te willen ontvangen. Naar aanleiding van het contact dat minister Kamp hierover met de NPO had is het cookiebeleid aangepast, waardoor de cookie instellingen wel worden onthouden.

 

Kapen van IP-adressen van het ministerie

Het lid Oosenbrug (PvdA) heeft vorige week vragen gesteld over het bericht dat er IP-adressen van het ministerie gekaapt zijn door Bulgaren. Oosenbrug maakt zich zorgen over de integriteit van de netwerken van de overheid en zou graag zien dat er onderzoek ingesteld wordt naar de overname van de IP-adressen. Ook stelt Oosenbrug vragen over het beheer van internet-infrastructuur van de overheid, de samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de technieken van de beveiliging van overheidsnetwerken.

 

Privacyregels in de zorg

Tot slot heeft minister Schippers heeft vanwege het zomerreces uitstel gevraagd op de eerder gestelde vragen over privacyregels in de zorg. De zorgen van Bouwmeester en Oosenburg (PvdA) kan je hier terug lezen. Zodra minister Schippers deze vragen beantwoordt zullen deze uiteraard op onze blog verschijnen.

 

Met dank aan Berber Bosch

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen