020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Breedbandinternet als universele dienst?

Gepubliceerd op 22 juni 2015 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van vorige week kwam onder andere de waarschuwende rol van de politie jegens hostingproviders aan de orde, evenals de gewenste universele beschikbaarheid van breedbandinternet in Nederland. Nieuwe Kamervragen werden gesteld over het gebruik van RFID-chips in kentekenplaten van auto’s.

Hostingproviders worden aangesproken op cybercrime

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft ten eerste antwoord gegeven op vragen van Kamerlid Verhoeven (D66) naar aanleiding van een brief die de politie aan hostingproviders heeft gestuurd. Aangezien Nederland wereldwijd bekend staat als belangrijk hostingland, onder meer vanwege haar stabiele netwerken, hoge bandbreedtes, relatief lage kosten en de aanwezigheid van een van de grootste internetknooppunten ter wereld, is ons land bovenmatig vaak een doelwit voor uiteenlopende vormen van cybercrime. In dit verband is in 2014 gestart met ‘Nederland Schoon’, een project van de Nationale Politie, de Autoriteit Consument en Markt, het Openbaar Ministerie en de TU Delft. Nederland Schoon heeft als doel om, in samenwerking met hostingbedrijven, cybercrime te bestrijden. Binnen dit project worden door de politie gesprekken gevoerd met hostingbedrijven om hen te wijzen op de manier waarop cybercriminelen gebruik maken van de Nederlandse hostinginfrastructuur. Zodoende wordt geprobeerd bewustwording te creëren over de manier waarop hostingpartijen cybercrime faciliteren.

Op de vraag of bij het weghalen van informatie of websites altijd een rechterlijke controle is vereist, antwoordt de staatssecretaris dat in sommige, specifieke gevallen inderdaad een machtiging van de rechter-commissaris is vereist, maar dat hostingproviders onder omstandigheden ook zelf kunnen besluiten om bepaalde informatie van een gehoste website te verwijderen. In de gesprekken binnen het project Nederland Schoon worden geen gerichte verzoeken of vorderingen aan hostingbedrijven gedaan om informatie te verwijderen.

Universele toegang tot breedbandinternet

Verder stelden de Leden Oosenbrug en Wolbert (beiden PvdA) eerder vragen over de toegang tot breedbandinternet in Nederland. Zij constateren dat honderdduizenden mensen nog steeds geen toegang tot snel internet hebben en vinden dat deze toegang onmisbaar is. Sterker nog; volgens hen moet breedbandinternet, evenals bijvoorbeeld post, licht en drinkwater, als universele dienst worden beschouwd, waarop iedere Nederlander recht heeft. Door op Europees (EU) niveau een dienst als zodanig te kwalificeren, is de Nederlandse Staat verplicht daartoe betaalbare toegang te bieden.

Hier is Minister Kamp van EZ het niet mee eens, hij acht het effect van het kwalificeren van breedbandinternet als universele dienst gering. Zelfs als de Europese Commissie breedbandinternet al als universele dienst zal aanmerken, is de verwachting dat de vereiste te behalen minimumsnelheid beperkt zal zijn. Nu een lage (breedband)snelheid wel al overal in Nederland wordt gehaald, en bovendien goede 4G-toegang beschikbaar is, is het aanmerken van breedbandinternet als universele dienst voor Nederland van geringe betekenis.

Nieuwe vragen

Leden van D66, PvdA en Houwers hebben onafhankelijk van elkaar massaal gevraagd naar het gebruik van RFID-chips (radiofrequency identification) in de kentekenplaten van auto’s. De vragen zijn zowel van algemene aard als meer privacyrechtelijk en zullen waarschijnlijk gezamenlijk behandeld worden. De vragen zijn hier, hier en hier te lezen.

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen