020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Biometrische inkloksystemen & Anti nepnieuwsinstrument EU

Gepubliceerd op 3 april 2018 categorieën 
In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over kloksystemen op basis van biometrische gegevens en een Europese website tegen desinformatie die Nederlandse artikelen verkeerd heeft beoordeeld. 
Biometrische inkloksystemen
Er werd antwoord gegeven op vragen gesteld door leden Van Dijk en Alkaya (beiden SP) over werkgevers die gebruik maken van kloksystemen op basis van vingerafdrukken. Het is hierbij de vraag of de privacy van werknemers voldoende is gewaarborgd. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) benadrukt dat het op grond van de privacywetgeving niet waarschijnlijk is dat rechten van werknemers worden geschonden.
De AVG bevat een verbod tot het verwerken van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. In de Nederlandse Uitvoeringswet op de AVG is een uitzondering op dit verbod opgenomen. Werknemers kunnen alleen verplicht worden om in te klokken met hun vingerafdruk als dit noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Het gebruik van vingerafdrukken moet bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de beveiliging van de toegang van een gebouw of ICT-systeem. Het gebruik van een kloksysteem op basis van vingerafdrukken met als doel urenregistratie is niet toegestaan, aldus de staatssecretaris. 
Anti nepnieuwsinstrument EU
Er werden vragen gesteld door leden Van Raak en Leijten (beiden SP) over de website EU vs. disinfo die drie Nederlandse artikelen onterecht als desinformatie kwalificeerde. De website is opgezet in opdracht van de Europese Raad en onderdeel van een taskforce tegen heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door staten. EU vs. disinfo zou 400 vrijwilligers hebben maar in de praktijk blijken zo’n tien mensen nieuws te beoordelen. Er werkt geen Nederlandssprekende staf bij de taskforce. 
Minister Ollongren meldt dat de website inmiddels een rectificatie heeft geplaatst over de drie Nederlandse artikelen. Daarnaast blijkt de minister niet meer achter de werkwijze van EU vs. disinfo te staan en steunt het kabinet een motie die de regering oproept om zich in Europees verband hard te maken voor het opheffen van de website tegen nepnieuws. 

Hoger onderwijs moet octrooibescherming zelf regelen
Verder heeft Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vragen beantwoord van lid Bruins 
(ChristenUnie) over het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland (OCNL) aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Door bezuinigingen kunnen universiteiten en hogescholen geen oriënterende onderzoeken bij OCNL meer aanvragen. Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kan octrooibescherming van belang zijn. De minister vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen zelf expertise in huis hebben voor het beoordelen van een oriënterend octrooionderzoek. Toch zal de minister in de aankomende Beleidsvaluatie Intellectueel Eigendomsbeleid kijken of het OCNL de instellingen hierbij kan helpen. 
Nieuwe vragen
Er zijn vorige week veel nieuwe vragen gesteld over privacy. Zo werden er vragen gesteld over de mogelijkheid om al bij de geboorte een chip te implementeren voor allerlei technische doeleinden. Werden er vragen gesteld over de geconcentreerde markt van leerlingvolgsystemen als Magister waarbij twee aanbieders de dienst uitmaken. En werden er opnieuw vragen gesteld over privacy schendingen door Facebook. 
Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.
Met dank aan Robbert Vos
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen