020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Bewaarplichten en Voetbalselfies

Gepubliceerd op 7 april 2015 categorieën 

Afgelopen week zijn er veel antwoorden binnengekomen op vragen die in de afgelopen maanden op de blog voorbij zijn gekomen. Zo zal het in deze rubriek dit keer gaan over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, afspraken tussen FOX en NOS, de bezoldiging van de Buma/Stemra-directie, belastingontduiking door UberPOP, racisme naar aanleiding van de voetbalselfie, vergunningen voor gokbedrijven en de Europese CIA . Vanwege het grote aantal onderwerpen is de beantwoording wat korter dan gebruikelijk, lees dus vooral de hele publicaties achter de hyperlinks.

Buitenwerkingstelling bewaarplicht
Kort na de uitspraak van de voorzieningenrechter waarin de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking werd gesteld, stelde het lid Van Tongeren vragen aan de minister Van der Steur over de tenuitvoerlegging van deze uitspraak. De minister is hierover kort: de uitspraak heeft directe werking. Hierdoor is het opslaan van verkeersgegevens zonder bedrijfsdoel niet langer toegestaan. Het Agentschap Telecom zal erop toezien dat verkeersgegevens worden verwijderd. Lees de reactie hier.

Afspraken tussen FOX en NOS
In februari zijn vragen  gesteld over afspraken tussen FOX en NOS waaruit volgde dat de NOS voetbalsamenvattingen mocht uitzenden. In ruil zou FOX eveneens gratis reclamezendtijd krijgen op de publieke omroep, hetgeen in is met de Mediawet. Gevraagd is of de NPO op de hoogte was van deze “schimmige deal” en of de belastingbetaler erdoor werd benadeeld.

Staatssecretaris Dekker  legt uit dat het Commissariaat voor de Media zal beoordelen in hoeverre deze afspraken vallen binnen de kaders van de wet en geeft aan dat de NPO het gevraagde mandaat heeft verleend en in grote lijnen op de hoogte was van de inhoud van de afspraken.
Op de vraag of de belastingbetaler benadeeld wordt, reageert de staatssecretaris door te stellen dat sportprogramma’s een substantiële bijdrage leveren aan het kijktijdaandeel en daarmee de netto opbrengt van de STER. De opbrengsten  zouden verbeterd worden wanneer de Eredivisiesamenvattingen uitgezonden worden. De andere vragen zijn hier te lezen. Omdat de afspraken tijdig en voldoende zijn aangepast, heeft de NOS overigens geen door het Commissariaat opgelegde dwangsom verbeurd.

Salaris Buma directeur
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft gereageerd op het bericht dat de directievoorzitter van Buma/Stemra door middel van een juridische procedure probeert te voorkomen dat zijn salaris verlaagd wordt tot het salaris dat een minister ontvangt. Oosenbrug en Kerstens (PvdA) wilden horen of de staatssecretaris van mening is dat het maximeren van salarissen bij collectieve beheersorganisaties gelegitimeerd is. Daarnaast willen de leden horen of er enige reden wordt gezien waarom een ministerssalaris te laag zou zijn voor het leiding geven aan een collectieve beheersorganisatie.

Staatssecretaris Dijkhoff geeft aan dat er een wettelijke legitimatie bestaat om de salarissen te maximeren op grond van de Wet Normering Topinkomens welke van overeenkomstige toepassing is op topfunctionarissen van collectieve beheersorganisaties. Hierop wordt toezicht gehouden door het College van Toezicht Auteursrecht en Naburige Rechten. De beperking van de bezoldiging is tot stand gekomen omdat de Tweede Kamer sterk van mening was dat collectieve beheersorganisaties een maatschappelijke functie hebben bij het verdelen van gelden van rechthebbenden. Daarnaast gaven de berichten in de media over de salariëring van bestuurders aanleiding deze norm tot stand te brengen.

UberPOP
Verder stelde het Bashir (SP) vragen over mogelijke belastingontduiking door de chauffeurs van UberPOP. Daarop heeft staatssecretaris Wiebes gereageerd door mede te delen dat hij de naleving van fiscale regels door de chauffeurs niet kan beoordelen. Wel heeft de Belastingdienst het bestrijden van fraude en zwartwerken hoog op de agenda staan en handelen de UberPOPpers in strijd met de Taxiwet. Over het aantal chauffeurs dat de verplichtingen nakomt, of er een onderzoek is ingesteld door de Belastingdienst en of er gegevens zullen worden uitgewisseld met andere toezichthouders kan de staatssecretaris dan ook verder niets zeggen.

De voetbalselfie
Na vragen van het lid Kuzu geeft Minister van der Steur aan dat hij het transactievoorstel van het OM naar aanleiding van de racistische uitingen op de voetbalselfie van Leroy Fer niet te laag vindt, aangezien de officier van justitie bepaalt welke sanctie passend is. Daarnaast vindt hij dat in het verleden geplaatste racistische opmerkingen op het internet over het algemeen geen aanleiding zijn om iemand toegang tot een baan bij de overheid te ontzeggen.

Vergunningen voor gokbedrijven
Dan waren er verder de vragen van de leden Segers (CU), Oskan (CDA) en Kooiman (SP) over het flirten van de kansspelautoriteit (ksa) met geïnteresseerden in een vergunning voor online kansspelen. Daarop antwoordt Staatssecretaris Dijkhoff dat de mogelijkheid voor geïnteresseerden om een vergunning aan te vragen een zelfstandige beslissing van de ksa is geweest. De ksa heeft daarbij aangegeven dat deze stap noodzakelijk was ter voorbereiding op een eventuele regulering van kansspelen. Deze procedure heeft hoe dan ook geen bindend karakter en is slechts bedoeld om het uiteindelijke proces van vergunningverlening te bespoedigen. Lees deze vragen en antwoorden hier.

Europese CIA
Interessant waren verder de antwoorden op de vragen van het lid Helder omtrent het instellen van een inlichtingendienst op Europees niveau. Omdat interne veiligheid een zaak van de lidstaten zelf is, geeft de minister van Veiligheid en Justitie aan niet voornemens te zijn om soevereiniteit omtrent interne veiligheid over te dragen aan een “Euro-CIA”. De vragen en antwoorden zijn Hier te lezen.

Tot zo ver de meest interessante antwoorden op Kamervragen van afgelopen week, volgende week weer nieuwe vragen vers uit Den Haag over ontwikkelingen op het gebied van technologie, media en communicatie.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen