020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Bewaarplicht en beveiligingslekken

Gepubliceerd op 9 februari 2015 categorieën 

In de nieuwste editie van deze rubriek werden voornamelijk nieuwe vragen gesteld, overigens over niet de minste onderwerpen. Zo kwam onder meer de misleiding door de Staatsloterij, de deal tussen NOS en FOX en de slimme energiemeter aan bod. De vragen die werden beantwoord waren niet minder interessant; die gingen over de (onrechtmatige?) bewaarplicht en de lekke beveiliging bij banken.

Bewaarplicht telecomgegevens

Even geleden hebben meerdere Kamerleden (4 in totaal; van D66, GL en SP) vragen gesteld over de onwettigheid van de bewaarplicht van telecomgegevens van burgers. Dit onderwerp kwam ook op onze blog al uitgebreid aan bod (hier ook).

Zoals bekend acht minister Opstelten, in tegenstelling tot de verschillende Kamerleden, de huidige Nederlandse Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens niet in strijd met Europese wetgeving of het arrest van het Hof van Justitie over dit onderwerp. Volgens hem zijn er in de Nederlandse wet voldoende waarborgen omtrent toegang tot en beveiliging van deze gegevens opgenomen, waarmee de rechtmatigheid gegeven is. De rest van de zorgen wuift de minister weg door te verwijzen naar een inbreukprocedure die bijvoorbeeld providers (die de gegevens moeten opslaan) aanhangig kunnen maken. Dit is inmiddels gebeurd, het kort geding zal op 18 februari worden behandeld. En passant geeft Opstelten ook nog aan de providers (die in een spagaat tussen geldende Nederlandse wetgeving en Europese rechtspraak zitten) nooit te zullen vrijwaren van claims van hun klanten over dit onderwerp: eventueel hierdoor geleden schade kan de provider weer op de Staat proberen te verhalen. Lees de weinig bevredigende antwoorden over dit hete hangijzer hier.

Beveiligingslek banken

Ook minister Dijsselbloem beantwoorde vorige week Kamervragen; van de leden Nijboer en Oosenbrug (PvdA) over phishing bij banken, mogelijk gemaakt door slechte beveiliging van hun websites. De leden vroegen zich met name af of het niet onacceptabel is dat bankensites kennelijk zo lek als een mandje zijn en hoeveel misbruik er dan wordt gemaakt van zulke beveiligingslekken.

Het politiek correcte antwoord van de minister hierop is dat websites van banken robuust dienen te zijn om een veilig betalingsverkeer te waarborgen. Bedrijven moeten zelf testen op beveiligingslekken en dragen zorg dat de systemen goed functioneren, al is het nooit helemaal uit te sluiten dat zich beveiligingsproblemen kunnen voordoen.  In zo’n geval moeten zij altijd in overeenstemming met hun ‘responsible disclosure’ beleid handelen en vergoeden de banken in beginsel alle door consumenten geleden schade. Lees alle antwoorden op deze vragen hier (zoek dan ook meteen het foutje van de minister in het antwoord op vraag 4).

Nieuwe vragen

Verder werden er vorige week ook weer een hoop interessante nieuwe Kamervragen gesteld. Zo was daar het lid Marcouch (PvdA) dat aan minister Opstelten opheldering vroeg over het bericht dat met software criminaliteit kan worden voorspeld. Daarbij staat vooral de vraag centraal of het gebruikte Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) kan bijdragen aan de afname van de criminaliteit.

Het lid Verhoeven (D66) stelde verder (mondelinge) vragen over slimme energiemeters aan de Staatssecretaris van Economische Zaken.  De meters blijken gevoelig te zijn voor fraude, waardoor ook andere personen toegang kunnen krijgen tot deze gevoelige gegevens.

Gesthuizen (SP) sloeg aan op een artikel van The Guardian, waarin wordt gesproken over een plan van de Europese Commissie om op grote schaal data van vliegtuigpassagiers op te slaan. Met name bij de wenselijkheid en proportionaliteit ervan in het licht van artikel 8 EVRM zet zij vraagtekens. Aan de ministers van BZK en V&J om hierop te reageren.

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over misleiding van consumenten door de Staatsloterij (zie hier het uitgebreide verhaal) stelde de leden Oskam en Omtzigt (CDA) vragen over de impact die dit zal hebben. Zo willen ze onder meer weten wat de gevolgen zijn voor de eerdere trekkingen van andere loterijen, of de wet op de kansspelen moet worden aangepast en wat het totale bedrag zal worden dat uit de staatskas terugbetaald moet worden.

Ten slotte stelden Kamerleden nog vragen over de deal (2) die NOS en FOX met elkaar hebben gesloten omtrent de reclames rond de samenvattingen van de NOS en het mogelijke rebelleren van taxi-chauffeurs als Uber niet inbindt. Hoe de betrokken bewindslieden hier een bevredigend antwoord op formuleren zal binnenkort op onze blog te lezen zijn.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen