020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Betalen met data & onveilige zorgwebsites

Gepubliceerd op 19 september 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over het betalen door data te delen, onveilige zorgwebsites & het gebruik van camera’s in de kleedkamers van Fit For Free. Er zijn nieuwe vragen gesteld over de slimme reclameborden op Amsterdam Centraal station en over storingen in de tapinstallatie van de politie.

 

Antwoord op Kamervragen

Minister Kamp (EZ) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Hijink (SP) over het betalen door data te delen  en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en de overheid. Gevraagd werd naar de wenselijkheid van het gratis of met korting kunnen afnemen van producten door consumenten in ruil voor het delen van sociale media gegevens. De minister gaf aan het van belang is dat de consument zelf kan beslissen of hij van dergelijke acties gebruikt wenst te maken. Wel moeten consumenten helder en volledig worden geïnformeerd over de voorwaarden die worden gesteld aan de aanschaf van producten, zoals het delen van persoonsgegevens. Verder gaf de minister aan dat er verschillende wettelijke kaders zijn die voorwaarden stellen aan het gebruik van persoonlijke data, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en het consumentenrecht. Verder werd aan minister Kamp een vraag gesteld over de  aanvaardbaarheid van huishoudelijke apparatuur die privacygevoelige informatie deelt met fabrikanten of derde partijen. Kamp gaf aan dat het verwerken van dergelijke gegevens een inbreuk op de privacy van consumenten vormt, hetgeen alleen gerechtvaardigd kan zijn met een beroep op een van de verwerkingsgronden. Bovendien dienen bedrijven rekening te houden met beginselen voor verwerking, zoals transparantie en dataminimalisatie.

 

Verder gaf minister Schippers (VWS) antwoord op vragen van Kamerlid Ellemeet (Groenlinks) en op vragen van leden Dijkstra en Verhoeven (D66) over onveilige zorgwebsites. Minister Schippers gaf onder andere aan dat de vertrouwelijkheid van medische informatie essentieel is voor zowel patiënten als zorgaanbieders. Verder gaf de minister aan dat de Wet bescherming persoonsgegevens zorginstellingen verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen om een passende beveiligingsniveau te garanderen. Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens om hierop toe te zien en eventueel handhavend op te treden.

 

Minister Blok (V&J) gaf antwoord op vragen van Koopmans (VVD) en Slot (CDA) over het toezicht van fitnessketen Fit For Free door het gebruik van camera’s in de kleedkamers van de sportscholen. Aan de minister werd onder meer de vraag gesteld of het tegengaan van diefstal een schending van de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt. Minister Blok gaf aan dat het tegengaan van diefstal een gerechtvaardigd belang kan zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Er dient echter altijd gezocht te worden naar minder ingrijpende oplossingen,  zoals het beschikbaar stellen van kluisjes. Verder gaf minister Blok aan dat het ophangen van camera’s zonder deze daadwerkelijk te gebruiken geen inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

 

Nieuwe vragen

Verhoeven en Jetten  (beiden D66) stelden vragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en aan de minister van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van het bericht dat reclameborden op Amsterdam Centraal bijhouden wanneer en hoelang mensen naar reclame kijken. Verder stelde Van Nispen (SP) vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de storingen bij de politie in de software voor het tappen van verdachten.  Antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan: Davide Ballestrero

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen