020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – AP start onderzoek naar NPO & Hackteam AIVD

Gepubliceerd op 5 februari 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijksTMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over het bericht dat de NPO informatie van haar gebruikers deelt met adverteerders en het bericht dat het hackteam van de AIVD informatie heeft doorgespeeld over Russische inmenging naar de FBI.

NPO deelt persoonsgegevens met adverteerders
Minister Slob (Basis- enVoortgezet Onderwijs en Media) heeft vragen beantwoord van lid Kwint (SP) over het bericht dat de NPO informatie van de gebruikers van haar app deelt met adverteerders. Gebruikers van de NPO-app werden geconfronteerd met de vraag of de NPO kijkinformatie mocht delen met commerciële partijen om zo gericht te kunnen adverteren. Wanneer gebruikers hier niet mee akkoord gaan kunnen zij niet gebruikmaken van de NPO-app. Je kunt je uiteraard afvragen hoe vrijwillig de toestemming van de kijker in zo’n geval is. In reactie hierop geeft minister Slob aan dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de NPO om binnen de geldende wet- en regelgeving afwegingen en keuzes te maken en daar verantwoording over af te leggen. In zijn antwoord bevestigt Slob echter wel dat de Autoriteit Persoonsgegevens op dit moment een onderzoek is gestart naar de praktijken van de NPO. 

Hackteam AIVD speelt informatie over Russische inmenging door naar deFBI
Verder werden er tijdens hetwekelijkse vragenuur mondelinge vragen gesteld door lid Van der Molen (CDA) over het bericht dat het hackteam van de AIVD cruciale informatie over Russische inmenging heeft doorgespeeld naar de FBI. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, kan niet inhoudelijk ingaan op deze onthullingen. Zij spreekt enkel in positieve algemene termen en wil verder niet ingaan op de casuïstiek van deze zaak. Van der Molen koppelt de onthulling aan de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is deze uitbreiding van bevoegdheden van de AIVD wel noodzakelijk nu blijkt dat zij met de huidige middelen ook tot veel in staat zijn? Ollongren beantwoordt deze vraag ontkennend en geeft aan dat de diensten op basis van de huidige wet alleen kunnen acteren als een specifieke organisatie of persoon wordt verdacht van strafbare feiten. Technologische ontwikkelingen (de vorige wet stamt uit 2002) zorgen ervoor dat een update van de bevoegdheden van de AIVD noodzakelijkis. In dit kader moeten volgens Ollongren ook mensen buiten de kring van verdachten door de AIVD in de gaten kunnen worden gehouden.

Nieuwe vragen
Er zijn afgelopen week mondelingevragen gesteld over het bericht dat hardloopappStrava per ongeluk informatie over locaties van militaire kampen naarbuiten heeft gebracht door het delen van gebruikersdata. Verder werden er vragen gesteldhet bericht dat je alle controle over je werk kwijt bent als je Turnitingebruikt, en zijn er vragen gesteldover het bericht dat Flixbus met camera’s drugshandel wil bestrijden. Tot slotwerden er vragengesteld over de aanhoudendeDDoS-aanvallen op Nederlandse banken en overheidsinstellingen.

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

 

Met dank aan Daniela Aben

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen