020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – all-in abonnementen, supersnel internet & ongewenste sms-diensten

Gepubliceerd op 4 april 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: all-in prijzen bij mobiele telefoonabonnementen, ‘Brussel blokkeert supersnel internet’ en ongewenste sms-dienstabonnementen.

All-in prijzen bij mobiele telefoonabonnementen

Minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) gaf antwoord op vragen van Agnes Mulder (CDA) met betrekking tot het vonnis van de Hoge Raad over all-in prijzen bij mobiele telefoonabonnementen. Een all-in abonnement kwalificeert volgens de Hoge Raad als kredietovereenkomst ofwel koop op afbetaling. Indien de koopprijs voor de mobiele telefoon niet afzonderlijk aan de consument wordt vermeld is de kredietovereenkomst vernietigbaar, zo oordeelde de Hoge Raad recent. De afwikkeling van de nietige of vernietigde overeenkomst kan zich in de praktijk op veel verschillende manieren voordoen, zodat de minister een aantal hoofdlijnen schetst om de gevolgen van het vonnis van de Hoge Raad aan te geven. Zo is de consument bijvoorbeeld niet gehouden om ook een vergoeding te betalen voor het genot dat hij van het toestel heeft gehad indien de overeenkomst wordt vernietigd. Volgens de minister bestaat er zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk toezicht wanneer geldende regels worden overtreden. Zo zijn de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten bevoegd om handhavend op te treden indien er sprake is van een overtreding van wetgeving omtrent oneerlijke handelspraktijken respectievelijk financiële diensten.

‘Brussel blokkeert supersnel internet’

Verder gaf minister Kamp (EZ) antwoord op vragen van Agnes Mulder (CDA) over het bericht ‘Brussel blokkeert supersnel internet’. Op de vraag welke Brusselse aanbestedings- en staatssteunregels overheden weerhouden door te pakken in gebieden waar commerciële partijen investeringen overwegen antwoordt minister Kamp dat overheden dienen te handelen conform de Europese staatssteunregels voor breedband wanneer zij willen investeren in de realisatie van snel internet. Deze staatssteunregels zien erop toe dat de positieve effecten van publieke financiering opwegen tegen de concurrentieverstorende effecten ervan. Volgens de minister dient staatssteun het risico dat particuliere investeringen worden verdrongen en dat mededinging wordt vervalst zo veel mogelijk te beperken. Indien een overheid er toch voor kiest om financieel te ondersteunen in gebieden waar de markt plannen heeft (bijvoorbeeld wanneer de markt investeert in een infrastructuur anders dan glasvezel), dan moet dit ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De Europese Commissie weegt de positieve effecten van de inzet van overheidsmiddelen vervolgens af tegen de negatieve effecten en beoordeelt of overheidssteun verenigbaar is met de interne markt.

Ongewenste sms-dienstabonnementen

Minister Kamp (EZ) gaf tenslotte antwoord op vragen van Kamerlid Gesthuizen (SP) over ongewenste sms-dienstabonnementen. De vragen werden gesteld naar aanleiding van de uitzending Meldpunt van Omroep Max, waar enkele consumenten aan het woord kwamen die werden geconfronteerd met extra bedragen die in rekening zijn gebracht voor sms-diensten. Ook werd een voorbeeld gegeven waarbij de kosten voor een sms-dienst onopgemerkt hoog oplopen. De minister geeft aan eerst te willen bezien welke effecten een aanpassing van de Gedragscode Mobiele Diensten oplevert alvorens wettelijke regels te gaan stellen aan de handelswijze van de marktpartijen. Op de vraag of de minister van mening is dat werk dient te worden gemaakt van preventie, zodat consumenten zich bewuster zijn van de risico’s van de hoge kosten bij het reageren op zogenaamde aanbiedingen, antwoordt de minister dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Consumenten zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun eigen rechtshandelingen, maar de minister ziet het als taak voor de wetgever om te zorgen voor een juridisch kader dat consumenten in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen en een toezichthouder die kan optreden wanneer dit niet het geval is.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden aan de minister van Veiligheid en Justitie gesteld over het privacybeleid bij de gemeente Amsterdam, over het bericht ‘Noodtoestand in Amerikaans ziekenhuis wegens ransomware’ (een chantagemethode op internet) en over misbruik van privégegevens door apps.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen