020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – afschaffen roamingkosten & datalek Belastingdienst

Gepubliceerd op 28 september 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.  Deze week: antwoorden en aanvullende Kamervragen rondom het afschaffen van roamingkosten en nieuwe vragen met betrekking tot een datalek bij de Belastingdienst.  

 

Roamingkosten

Kamerlid  Remco Bosma (VVD) stelde 9 september vragen aan de minister van Economische Zaken over de uitwerking van de Europese Commissie met betrekking tot het voorstel om de roamingkosten binnen de Europese Unie beperkt af te schaffen.

 

In de Europese verordening 2015/2120 inzake netneutraliteit en roaming is vastgelegd dat consumenten in de EU vanaf 15 juni 2017 tegen hun binnenlandse tarief moeten kunnen roamen, binnen de grenzen van normaal gebruik. Dit wordt ook wel als de Roam Like At Home-constructie (“RLAH”) aangeduid. Bosma vraagt aan de minister hoe de Europese Commissie de RLAH-constructie dient in te kleuren. De minister beantwoordt de vraag met een verwijzing naar de positie van telecombedrijven. Voor telecombedrijven betekent het RLAH-regime namelijk dat zij voor hun klanten het binnenlands tarief moeten rekenen en onderling met andere Europese telecombedrijven de extra kosten moeten verrekenen. Er vindt dus een verschuiving plaats waarbij de roamingkosten verschuiven van de consument naar de telecombedrijven. 

 

Op 7 september diende de Europese Commissie het voorstel in om de roamingkosten volledig af te schaffen. Dit voorstel werd echter twee dagen later, op 9 september weer ingetrokken. De vragen van Bosma waarom de roamingkosten deels worden afgeschaft, en niet volledig zoals in eerste instantie het doel van de Europese Commissie was, beantwoordt Minister Kamp als volgt. De keuze om de RLAH te beperken heeft te maken met de positie van telecombedrijven. Telecombedrijven worden geconfronteerd met de RLAH-kosten en kunnen zich genoodzaakt voelen het binnenlands tarief te verhogen om de kosten te kunnen dragen. Daarnaast merkt de minister ook op dat de mogelijkheid tot onbeperkt roamen in het buitenland ertoe kan leiden dat consumenten permanent en opzettelijk buitenlandse sim-kaarten gaan gebruiken. Gezien voornoemde moet het RLAH worden beperkt tot normaal reisverkeer, oftewel normaal gebruik, en moeten roamingkosten niet volledig worden afgeschaft.

 

Opgemerkt dient te worden dat op de dag dat minister Kamp de stelling onderbouwde dat het niet wenselijk is de roamingkosten volledig af te schaffen, de Europese Commissie een persbericht publiceerde waarin het aangeeft (bij nader inzien) de roamingkosten toch volledig te willen afschaffen.

 

Aanvullende vragen

Kamerlid Agnes Mulder (CDA) stelde een dag voor de publicatie van antwoorden van minister Kamp aanvullende vragen over het Europese roamingplan. Mulder richt zich onder meer op de roamingkosten waarmee mensen worden geconfronteerd die in grensgebieden wonen en/of werken. 

 

Nieuwe vragen

Tot slot stellen de leden Oosenbrug en Groot (beiden PvdA) vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over een datalek bij de Belastingdienst. De Kamerleden willen onder meer informatie over de stand van zaken van het onderzoek dat wordt gedaan naar het datalek en informatie over de omvang van het datalek.

 

 

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

 

Met dank aan Dafne de Boer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen