020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Aanbesteging cruciale communicatiediensten & gluurcamera’s

Gepubliceerd op 25 september 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over de nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van communicatiediensten & de door Amazon verkochte gluurcamera’s. Er zijn nieuwe vragen gesteld over het binnensmokkelen van mobiele telefoons in gevangenissen en over de wereldwijde groei van ransomware.

 

Antwoord op Kamervragen

Minister Plasterk (BZK) gaf antwoord op vragen van Kamerleden Slot en Van den Berg (beiden CDA) over de nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid. De vragen werden gesteld naar aanleiding van de Rijksbrede aanbesteding (IWR2017) voor mobiele communicatiediensten, speciaal sms-verkeer en het inkomend telefoonverkeer. De mobiele communicatiediensten voor het Rijk zullen worden uitgevoerd door Vodafone. Het bijzondere sms-verkeer zal worden verzorgd door CM Telecom. Verder is het inkomend telefoonverkeer, zoals de belastingtelefoon, voor de komende jaren in de handen gelegd van Ziggo. Gevraagd werd naar de privacyvoorwaarden van CM telecom, waarin staat dat persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt en/of overgebracht naar landen buiten de EER. Plasterk gaf aan dat de privacy bij CM Telecom volledig is gewaarborgd, omdat de algemene voorwaarden van CM telecom niet van toepassing zijn op de aanbesteding. Verder werd door de CDA-leden gevraagd naar wat er door het Rijk met betrekking tot verkeersgegevens is geëist. Volgens minister Plasterk treedt de overheid bij de aanbesteding op als een contract sluitende partij in een horizontale verhouding. Met betrekking tot de bescherming van de inhoud van de communicatie wordt verwezen naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en artikel 18.13 Telecommunicatiewet (Tw).

 

Verder gaf minister Blok (V&J) antwoord op vragen van Kamerlid Koopmans (VVD)  over de door Amazon in de handel gebrachte gluurcamera’s. De webwinkel verkoopt een cameraatje in de vorm van een meubelschroefje. Aan minister Blok werd onder meer gevraagd naar de eventuele maatregelen die genomen zullen worden om dit soort producten tegen te gaan. Minister Blok gaf aan dat de huidige wetgeving voldoende waarborgen biedt om misbruik van dergelijke apparatuur te voorkomen. Het Wetboek van Strafrecht, de Wbp en de Auteurswet bieden verschillende instrumenten om ongeoorloofd gebruik van de gluurcamera’s tegen te gaan. Veder gaf de minister aan dat het kabinet met betrekking tot spionagesoftware investeert in trajecten die gericht zijn op de ontwikkeling van preventieve maatregelen.

 

Nieuwe vragen

Van Oosten (VVD) stelde vragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf over mobiele telefoons die in gevangenissen naar binnen zouden worden gesmokkeld door gedetineerden. Door kamerlid Van der Lee (Groenlinks) werden vragen gesteld aan de ministers van Economische zaken en van Veiligheid en Justitie over de forse wereldwijde groei van ransomware. Met deze vorm van malware kunnen computers en/of gegevens die erop staan worden geblokkeerd. Vervolgens wordt aan gebruikers geld gevraagd om hun apparaat te ‘bevrijden’. Door Van der Lee werd onder meer gevraagd naar de versterking van (cybersecurity) om de geslaagde inzet van ransomware tegen te gaan.

Antwoorden op deze vragen binnenkort te lezen op onze blog!

 

Met dank aan Davide Ballestero

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen