020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – aanbesteding mobiele telefonie & OneCoin

Gepubliceerd op 19 juli 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-relevante Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over de aanbesteding van mobiele telefonie, over OneCoin en OneLife, over de toename van matchfixing en over ransomware bij ziekenhuizen. Nieuwe vragen werden gesteld over gebrekkig onderwijs tav sexting en over NPO Start.

Aanbesteding mobiele telefonie
Minister Plasterk (BZK) gaf antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak (beiden SP) over de aanbesteding van mobiele telefonie. Het beleid rondom het opslaan van al dan niet vertrouwelijke gegevens van de rijksoverheid werd besproken en de ontbindings- en opzeggingsclausules in de lopende aanbesteding kwamen aan bod. Ook werd gevraagd naar de eisen die aan de nieuwe aanbieder worden gesteld om  te voorkomen dat belgegevens van Rijksmedewerkers onder de USA Freedom Act vallen. Daarop antwoordt de minister dat de aanbesteding wordt verricht onder de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Aanbestedingswet 2012, de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en de Wbp en dat uitsluiting van partijen die onder de toepassing van de USA Freedom Act vallen voor deze aanbesteding vanwege het non-discriminatiebeginsel niet mogelijk is. Om te voorkomen dat in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving gegevens door de opdrachtnemer worden verwerkt of gedeeld, zijn eisen in het contract opgenomen, zoals eisen gericht op informatiebeveiliging en privacyrecht.

OneCoin en OneLife
Minister Dijsselbloem (Financien) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Nijboer (PvdA) over OneCoin en OneLife. Gevraagd werd onder meer wat OneLife is en op welke manier OneLife en OneCoin met elkaar verbonden zijn. De minister legt uit dat OneLife een netwerkorganisatie is achter OneCoin. Bij het kopen van een opleidingspakket via OneLife krijgt men volgens de website zogenaamde tokens, die ingezet kunnen worden om OneCoin te genereren (ook wel minen genoemd). OneLife zegt een Multi-Level Marketing-systeem te zijn, met als doel een netwerk te creëren waarbinnen OneCoin verhandeld kan worden. Volgens de minister is het op dit moment niet mogelijk om direct OneCoin aan te schaffen of om de waarde in euro’s vast te stellen. Tevens is niet duidelijk of de blockchain achter OneCoin daadwerkelijk bestaat, aangezien het bronbestand van de blockchain achter OneCoin niet openbaar is, zoals wel het geval is bij Bitcoin4, Ethereum5 en Litecoin. Op de vraag welke regels gelden voor artificiële data antwoordt de minister dat de beoordeling van de handelwijze en het verdienmodel van OneLife en OneCoin aan de betrokken toezichthouders is en aan de Nederlandse Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, aan het Openbaar Ministerie en uiteindelijk aan de rechter.

Toename matchfixing
Minister Blok (V&J) gaf antwoord op vragen over de berichtgeving dat matchfixing toeneemt in Nederland. Kamerlid Van Nispen (SP) vroeg onder meer naar de bestrijding van matchfixing op dit moment en de specialisatie en capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie om matchfixing op te sporen en aan te pakken. Op de vraag welke juridische (on)mogelijkheden er zijn om informatie en signalen van matchfixing te delen tussen de sportsector, politie, Openbaar Ministerie en kansspelaanbieders antwoordt de minister dat in het Nationaal Platform Matchfixing diverse signalen en andere informatie gedeeld kan worden, mits het geen persoonsgegevens of opsporingsinformatie betreft. Gedacht kan daarbij worden aan verdachte gokpatronen, onverwacht spelverloop, geruchten op social media, andere open source informatie etc.

Ransomware bij ziekenhuizen
Minister Schippers (VWS) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat ziekenhuizen getroffen zijn door ransomware-aanvallen. De minister uit haar zorgen over het feit dat ook zorginstellingen worden getroffen door ransomware aanvallen. Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de beveiliging van medische apparatuur antwoordt de minister dat ziekenhuizen dit in de eerste plaats zelf zijn. Ziekenhuizen moeten passende maatregelen nemen op het gebied van informatiebeveiliging, wat ook geldt voor apparaten die nog niet zijn afgeschreven met verouderde software. De eisen voor informatiebeveiliging van ziekenhuizen zijn te vinden in de NEN-normen en ziekenhuizen moeten ook voldoen aan het convenant veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg.

Nieuwe vragen
De leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) stelden vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over gebrekkig onderwijs t.a.v. sexting. Tenslotte stelde Kamerlid Paternotte (D66) vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over NPO Start en de kosten daaromtrent. Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen