020 530 0160

Ondertussen in Den Haag– Aanbesteding cruciale communicatiediensten en gluurcamera’s

Gepubliceerd op 23 augustus 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-relevante Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid. Nieuwe vragen zijn gesteld over gluurcamera’s, het opdrijven van prijzen door boeking-websites, het overdragen van social media data aan de VS en het onder druk zetten van patiënten om bijzondere persoonsgegevens af te staan.

Aanbesteding cruciale communicatiediensten
Minister Plasterk (BZK) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Van den Berg-Jansen (CDA) over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het jaarbericht 2016 van het Agentschap Telecom. Om te beginnen licht de minister toe dat onder de term ‘cruciale’ door hem wordt begrepen ‘essentiële veiligheidsbelangen’ dan wel ‘gevoelige informatie’. Op de vraag naar nationale veiligheidsbelangen in verband met aanbestedingen op het gebied van cruciale overheidsdiensten antwoordt de minister dat voldaan moet worden aan de gestelde eisen inzake informatiebeveiliging en privacy. Zo wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten met de ondernemer indien er bij de opdracht ook sprake is van de verwerking van persoonsgegevens. Verder wordt ingegaan op het beleid voor nationale veiligheidsbelangen en in dat verband op het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013). De stelling dat er geen consequent beleid wordt gevoerd op het gebied van nationale veiligheidsbelangen deelt de minister niet: er is een interdepartementaal programma in uitvoering, gericht op het versterken van de economische veiligheid. Voor elke sector binnen de vitale infrastructuur worden eventuele risico’s voor de nationale veiligheid bij buitenlandse investeringen en aanbestedingen van overheidsopdrachten in kaart gebracht. Zo kan worden bepaald of het bestaande instrumentarium van de overheid voldoende waarborgen biedt en kunnen zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. Op dit moment is dit uitgevoerd voor waterkeren, energie en ICT/telecom. 

Nieuwe vragen
Koopmans (VVD) stelde vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de zogenaamde gluurcamera. De online winkel Amazon verkoopt cameraatjes die sprekend lijken op een kruiskopschroef. Koopmans vraagt zich af of de verspreiding van dergelijke apparaten – die zijn bedoeld om de intimiteit en het privéleven van mensen te schenden – wordt tegengegaan.

Verder stelden Kamerleden Leijten en Hijink (beiden SP) vragen aan de minister van Economische Zaken over het opdrijven van prijzen van hotelkamers door boeking-websites, werden de ministers van BZK en V&J vragen gesteld over het overdragen van sociale media data van gewone Nederlanders aan de Amerikaanse overheid, de Muslimban en de onderhandelingen over de Amerikaanse ‘preclearance’- faciliteiten op Schiphol en werd de minister van VWS tot slot vragen gesteld over patiënten die onder druk worden gezet om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg.

Antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen