020 530 0160

Norma: weigering uitbreiding kopieerheffing onrechtmatig jegens auteursrechthebbenden

Gepubliceerd op 5 juni 2008 categorieën 

Hoewel de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (“SONT”) eerder besloot om MP3-spelers en harddiskrecorders als vergoedingsplichtige voorwerpen aan te merken, is vaststelling van verschuldigde vergoedingen uitgebleven. Omdat stichting Thuiskopie, die de geïnde vergoedingen moet verdelen, een grote achterstand heeft, verbood de minister de stichting voorlopig om de toepasselijke tarieven te verhogen of de lijst met heffingplichtige voorwerpen uit te breiden. Op grond van twee door de minister uitgevaardigde Algemene Maatregelen van Bestuur zijn MP3-spelers en harddiskrecorders in weerwil van het besluit van SONT tot in ieder geval 1 januari 2009 geen vergoedingsplichtige voorwerpen meer. Hierdoor lopen rechthebbenden een billijke vergoeding voor privékopiëren mis.


Eerder dit jaar eiste de auteursrechtenorganisatie NORMA in kort geding dat de minister van Justitie  het gat in de vergoedingen op korte termijn zou dichten. Deze vordering werd afgewezen. Tegen deze uitspraak stelde NORMA reeds hoger beroep in. 


Daarnaast heeft NORMA nu besloten om een bodemprocedure aan te spannen. Doel hiervan is het verkrijgen van een verklaring voor recht dat het besluit van de minister onrechtmatig is jegens Norma en de daarbij aangesloten rechthebbenden.


Volgens NORMA e.a. is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad, meer in het bijzonder onrechtmatige wetgeving. In procedureel opzicht zijn de AMvBs onrechtmatig  omdat de minister van Justitie op grond van de Auteurswet helemaal niet bevoegd is om AMvBs uit te vaardigen als SONT in staat is gebleken ter zake een beslissing te nemen.


Inhoudelijk zijn de AMvBs in strijd met de Auteurswet en de Wet naburige rechten en met op Nederland rustende communautaire verplichtingen. Op grond hiervan moeten rechthebbenden worden gecompenseerd voor het nadeel dat zij ten gevolge van door de wetgever toegestaan privékopiëren lijden. Ten slotte vormen de redenen die de minister van Justitie in de AMvBs aandraagt om een billijke vergoeding achterwege te laten in het licht van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (“EVRM”) onvoldoende rechtvaardiging.Lees hier het bericht op nu.nl.


Bron: nu.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anton Ekker

publicaties

Gerelateerde artikelen