020 530 0160

Netwerk KPN ook komende drie jaar open, UPC/Ziggo wordt gespaard

Gepubliceerd op 5 november 2014 categorieën 

Vorige week publiceerde de Autoriteit Consument en Markt het concept marktanalysebesluit over ontbundelde toegang tot het koper- en glasvezelnetwerk van KPN. De (voorlopige) conclusie: ook de komende drie jaar moet KPN haar koper- en glasvezelnetwerk openstellen voor concurrenten. De nieuwe kabelreus UPC/Ziggo blijft echter in de concept marktanalyse gespaard, omdat de netwerkarchitectuur van het kabelnetwerk minder geschikt is voor het opleggen van een dergelijke verplichting.

 

Achtergrond

Op basis van haar wettelijke bevoegdheid mag ACM bepaalde verplichtingen opleggen aan partijen met zogenaamde aanmerkelijke marktmacht (‘AMM’). Partijen met AMM zijn in staat om in zich in zekere mate onafhankelijk van concurrenten of de wens van consumenten te gedragen. Dit is een teken dat daadwerkelijke concurrentie op een specifieke markt ontbreekt, wat de grondslag is voor het optreden van ACM. ACM analyseert periodiek de concurrentie op de telecommarkt om te kunnen vaststellen of er op die markt sprake is van (het risico op) aanmerkelijke marktmacht.

 

Ontwerp marktanalysebesluit

De analyse van ACM komt erop neer dat KPN op de markt van ontbundelde toegang een marktaandeel van vrijwel 100% heeft. ACM legt aan KPN dan ook (opnieuw) de verplichting op om te voldoen aan redelijke verzoeken van concurrenten tot toegang tot het netwerk van KPN. Dit zelfde oordeel blijft de nieuw telecomgigant UPC/Ziggo echter bespaard. Door de fusie van UPC en Ziggo ontstaat een speler op de markt voor vaste internettoegang die in marktaandeel ongeveer gelijk is aan KPN.

 

UPC/Ziggo hoeft haar netwerk echter niet open te stellen voor concurrenten, omdat de netwerkarchitectuur van de kabelnetwerken van UPC/Ziggo niet goed geschikt zijn voor ontbundelde toegang. Weliswaar is spectrumdeling mogelijk, waardoor meerdere aanbieders op hetzelfde kabelnetwerk actief kunnen zijn, maar dit gaat ten koste van de capaciteit van het netwerk. De toelichting van ACM hierop:

 

“Bij spectrumdeling hebben meerdere aanbieders toegang tot aparte delen van de frequentieruimte van het kabelnetwerk. In dit geval moet de capaciteit van het netwerk opgeknipt worden voor verschillende aanbieders, terwijl de beschikbare capaciteit in het kabelnetwerk al schaars is. Hoe meer afnemers hiervan gebruik maken, hoe minder capaciteit per partij beschikbaar is. Immers, als een kabelaanbieder spectrumdeling zou leveren, moet hij een deel van zijn spectrum ter beschikking stellen aan de toetreder waardoor de maximale snelheden op het netwerk (voor zowel de kabelaanbieder als de toetreder) kunnen terugvallen. Bij elke additionele toetreder moet meer spectrum worden ingeleverd. Spectrumdeling leidt er dus toe dat de maximale capaciteit van het kabelnetwerk per eindgebruiker significant terugvalt. Spectrumdeling gaat zo ten koste van de capaciteit en de kwaliteit en heeft tot gevolg dat de dienstverlening voor eindgebruikers verslechtert ten opzichte van een situatie waarin het hele spectrum door één aanbieder wordt gebruikt.”

 

Vervolgtraject

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 12 december 2014 een zienswijze op het ontwerpbesluit indienen. De ingediende zienswijzen worden door ACM beoordeeld en kunnen leiden tot een gewijzigd besluit. Het definitieve besluit moet ook door de Europese Commissie goedgekeurd worden.

Bron: acm.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen