020 530 0160

‘Nederland blijft achter op groeiende dreiging’

Gepubliceerd op 21 juni 2017 categorieën 

Vandaag is het Cybersecuritybeeld 2017 gepubliceerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (‘NCTV’), een orgaan binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De conclusie: de digitale weerbaarheid blijft achter bij de groei van dreigingen.

De afgelopen jaren is onderzocht welke impact digitale aanvallen op de Nederlandse samenleving hebben. Duidelijk is geworden uit het rapport dat schaalbaarheid cybercrime aantrekkelijk maakt, en dat cybercrime derhalve steeds groter wordt. Ook blijkt uit het rapport dat staten zich in grotere mate bezighouden met sabotage en spionage; zo zijn er meer dan 100 landen die spioneren met digitale middelen.

Ook concludeert het NCTV dat ‘kosten en baten van cybersecurity niet altijd bij dezelfde partij liggen’. De misbruik van kwetsbaarheden kan derhalve tot schade leiden bij anderen dan de gebruikers van software of apparaten. In het kader van the Internet of Things is aangetoond dat via apparaten die op het internet zijn aangesloten, anderen dan de gebruikers van deze apparaten zijn aangevallen.

Tevens concludeert het NCTV dat Nederland ‘sterk afhankelijk is van dienstverlening van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van infrastructueren, zoals Amazon Web Services, Microsoft en Google.’ Hoewel deze aanbieders hebben aangegeven op te treden tegen cybercriminaliteit, kan het pure feit dat er slechts beperkte aanbieders beschikbaar zijn risico’s impliceren.

Het NCTV komt derhalve tot de volgende kernoverwegingen:

  • Beroepscriminelen en statelijke actoren vormen nog altijd de grootste dreiging en richten de meeste schade aan
  • Digitale aanvallen worden gebruikt om democratische processen te beïnvloeden
  • De kwetsbaarheid van het internet of things heeft tot verstorende aanvallen geleid die de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschrijven
  • Veel organisaties zijn afhankelijk van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van digitale infrastructuurdiensten waardoor de maatschappelijke impact bij verstoring groot is
  • Weerbaarheid van individuen en organisaties blijft achter bij de groei van de dreiging

Het rapport is hier te lezen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen