020 530 0160

Minister Kamp: ook zerorating in strijd met Europese netneutraliteit

Gepubliceerd op 24 maart 2016 categorieën , ,

Gisteren bood Minister Kamp van Economische Zaken een nota aan naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel uitvoering netneutraliteitsverordening Hierin stelt de minister dat internettoegangdiensten waarbij een bepaald type verkeer (bijvoorbeeld Spotify of Netflix) buiten je bundel valt, in strijd zijn met het beginsel van netneutraliteit. Op grond van het momenteel geldende Nederlandse recht is dit geen bijzondere uitspraak: op grond van art. 7.4 van de Telecommunicatiewet is dit immers al verboden. Dit artikel bepaalt immers dat :

“Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internettoegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten belemmeren of vertragen geen diensten of toepassingen op het internet […]”

Wel opmerkelijk is de stelling van de minister dat ook het zogenoemde ‘zerorating’, een vorm van prijsdiscriminatie waarbij een bepaald type internetverkeer ‘buiten de bundel’ valt en dus gratis wordt aangeboden, ook in strijd is met de Europese netneutraliteit die vanaf 30 april a.s. in Nederland zal gelden.

De minister baseert zijn stelling op de uitleg van artikel 3 van Verordening 2015/2120 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang (de Netneutraliteitsverordening). Daarin staat:

“3. Aanbieders van internettoegangsdiensten behandelen bij het aanbieden van internettoegangsdiensten alle verkeer op gelijke wijze, zonder discriminatie, beperking of interferentie, en ongeacht de verzender en de ontvanger, de inhoud waartoe toegang wordt verleend of die wordt verspreid, de gebruikte of aangeboden toepassingen of diensten, of de gebruikte eindapparatuur.”

In de hierboven onderstreepte tekst leest de minister dat ook positieve discriminatie onder de Europese regels uit den boze is. Om die reden wordt het expliciete verbod in de Nederlandse wetgeving op deze praktijk dan ook gehandhaafd.

Een en ander is goed nieuws voor de netneutraliteithardliners, want dit was één van de punten waar bijvoorbeeld Bits of Freedom zich zorgen over maakte. Blijft over een ander belangrijk punt: de ‘andere’, of gespecialiseerde diensten uit de Netneutraliteitsverordening. Daarover zal ongetwijfeld op later moment nog een boom over opgezet worden.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen