020 530 0160

Mijoenenjacht uitspraak

Gepubliceerd op 14 september 2017 categorieën 

Wat voor vrijwel iedereen al sinds eind 2013 duidelijk was, is nu door de rechter (Rb Amsterdam 13 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6551) bevestigd. Het drukken op de knop in het spelprogramma Miljoenenjacht is onherroepelijk.

Ik schreef er in 2014 over in Over de grenzen van het internet (Er is overigens net Over de grenzen van het internet II verschenen).

Ik plak de tekst hieronder:

Eind 2013 drukt tijdens het tv-programma Miljoenenjacht een deelnemer heel duidelijk en krachtig op een knop om direct daarna zich te realiseren iets doms te hebben gedaan. Hij aanvaardde daarmee € 125 000, wat op zichzelf niet onverstandig lijkt. Hij had echter de kans dat het meer zou zijn als hij niet geaccepteerd had (ook minder) en in werkelijkheid bleek het om € 5 miljoen te gaan. Linda de Mol, presentatrice, twijfelt aan de actie en vraagt hem of hij dat wel wil. Nee, zegt de deelnemer. De Mol suggereert het terug te draaien. Er wordt overlegd en de notaris zegt dat dit volgens de reglementen niet kan. Terecht, lijkt me, als je in een dergelijke situatie van je overeenkomst af zou kunnen komen vervalt de onherroepelijkheid van de aanvaarding en wordt het dubben voorafgaand aan het drukken in het vervolg voortgezet na het drukken.

 

Vermogensrechtelijk geen speld tussen te krijgen. Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Rechtshandelingen zijn vormvrij. Druk op de knop is hier de rechtshandeling, dat weet iedere deelnemer. Juist om interpretatie van uitingen te voorkomen is er zoiets overduidelijks als een knop.

 

Wat mogelijk vreemd overkomt is dat de bij iedereen bekende handeling niet in de reglementen stond en er vervolgens na de opname van deze uitzending (en voor de daadwerkelijke uitzending plaatsvond) aan is toegevoegd. Zoals gezegd was echter ook voor wijziging van het reglement een overeenkomst tot stand gekomen. Het was onnodig om de spelregels aan te passen, maar dat die toevoeging toch is gedaan zal neem ik aan te maken hebben met de te verwachten publiciteit en het gebrek aan kennis van het overeenkomstenrecht bij gemiddelde burger.

 

Als specialist in elektronisch contracteren meen ik iets over deze zaak te moeten zeggen. Het gebruik van de knop is een wilsverklaring die met behulp van technologie geschiedt. Een verstandige keuze, het voorkomt discussie over de aanvaarding van de overeenkomst, ook in dit geval. De rechtszaak die de deelnemer heeft aangespannen lijkt me volkomen kansloos.  In maart 2014 volgde het bericht dat Linda de Mol zou moeten getuigen, maar in augustus 2014 waren mij geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Arno

publicaties

Gerelateerde artikelen