020 530 0160

Markten moeten optreden tegen handel in namaak producten

Gepubliceerd op 8 juli 2016 categorieën , , , , ,

In 2011 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat online platforms zoals eBay maatregelen moeten nemen om handel in namaak producten op hun platforms te beëindigen en te voorkomen. Hoewel deze maatregelen proportioneel dienen te zijn en niet mogen neerkomen op een algemene monitoringplicht of een belemmering van legitieme handel, kunnen inbreukmakers worden geschorst zodat nieuwe inbreuken van dezelfde handelaar worden voorkomen.

Ook exploitanten van fysieke markten zijn verplicht maatregelen te nemen om handel in namaak producten in hun markthallen te doen staken en om nieuwe inbreuken te voorkomen, zo oordeelde het Hof op 7 juli 2016 bepaald in een zaak die onder meer door kledingbedrijven Tommy Hilfiger, Lacoste en de in Utrecht gevestigde groothandel Urban Trends Trading was aangespannen tegen de eigenaar van een markthal in Praag. Het is niet relevant of de verkoopstands op een elektronische dan wel een fysieke marktplaats ter beschikking worden gesteld. De maatregelen in de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) zijn immers niet beperkt tot online tussenpersonen.

Hier volgen de volledige antwoorden op de prejudiciële vragen waarop het Hof nu antwoord heeft gegeven:

1)Artikel11, derde zin, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „tussenperso[on] wie[ns] diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken” in de zin van deze bepaling mede ziet op de huurder van markthallen die de verschillende in deze markthallen gelegen verkoopstands onderverhuurt aan marktkramers van wie sommigen hun standplaats gebruiken om nagemaakte merkproducten te verkopen.

2)Artikel11, derde zin, van richtlijn 2004/48 moet aldus worden uitgelegd dat de voorwaarden die gelden voor het in deze bepaling bedoelde bevel dat wordt uitgevaardigd ten aanzien van een tussenpersoon die voor verkoopstands in markthallen verhuurdiensten verleent, dezelfde zijn als de voorwaarden die gelden voor bevelen die kunnen worden uitgevaardigd ten aanzien van tussenpersonen op een elektronische marktplaats, zoals die door het Hof zijn geformuleerd in het arrest van 12juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474).

Bron: Curia.europa.eu
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen