020 530 0160

Maas in de wet maakt fraude turbo-plof-bv mogelijk

Gepubliceerd op 5 september 2016 categorieën ,

Faillissementsfraude is al langer probleem in ondernemersland, maar nu maakt ook de turbo-liquidatie een opmars onder fraudeurs. In de categorie “plof-bv’s” is de turbo-liquidatie er één die mogelijk wordt gemaakt door een maas in de wet. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken onderzoeken met de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel of er een wetswijziging nodig is om op te treden tegen deze vorm van fraude.

Op grond van de wet kan de algemene vergadering van aandeelhouders bij besluit de onderneming ontbinden. Vervolgens moet van de ontbinding opgave worden gedaan bij de registers waar de onderneming ingeschreven staat, de Kamer van Koophandel dus. Deze opgave is mogelijk door middel van het invullen van een formulier. Voorwaarde voor de ontbinding is dat de onderneming geen baten meer heeft op het tijdstip van ontbinding. Over lasten (schulden) zegt de wet niets. Hierdoor kan er eenvoudig worden gefraudeerd met deze snelle manier van ontbinding van een onderneming. Daarnaast is deze vorm van de plof-bv aantrekkelijk omdat er geen curator bij betrokken is en publicatie niet is vereist waardoor de schuldeisers vaak niet weten dat de onderneming niet meer bestaat.

Is de turbo-liquidatie geheel zonder risico? Nee. Indien achteraf blijkt dat de onderneming toch wel baten had, dan is zij in beginsel nooit opgehouden te bestaan waardoor sprake kan zijn van een toestand waarin zij is opgehouden te betalen en het faillissement kan worden aangevraagd. Bestuurders lopen het risico op bestuurdersaansprakelijkheid indien er wel baten zijn maar zij niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan voortvloeiende uit hun verantwoordelijkheid als bestuurder.

Maar ook hier hebben de fraudeurs al een oplossing voor bedacht: een katvanger! De onderneming wordt dan ‘leeg’ gehaald en een handlanger wordt als bestuurder aangesteld die vervolgens de onderneming opheft.

De FIOD en het Openbaar Ministerie zijn al strafzaken gestart tegen het misbruik van de turbo-liquidatie. Benieuwd of de maas in de wet tijdig zal worden gedicht.

Bron: fd.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen