020 530 0160

Longchamp wint kort geding van Desigual over Le Pliage tas

Gepubliceerd op 4 maart 2015 categorieën , ,

 

Het gaat goed met de auteursrechtelijke bescherming van de Pliage tas van Longchamp. Gesteund door een aantal buitenlandse arresten en het arrest van het hof Den Bosch van 14 augustus 2012, waarin het hof oordeelde dat de Pliage tas een auteursrechtelijk beschermd werk is, heeft Longchamp ditmaal Desigual gesommeerd om de verkoop van een overeenstemmende tas met graffiti design te staken.

 

 

Ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant neemt aan dat de Le Pliage tas auteursrechtelijk beschermd is. Desigual voerde nog aan dat bepaalde elementen van de Pliage tas louter technisch bepaald of dermate banaal zijn dat deze niet zouden kunnen leiden tot auteursrechtelijke bescherming, zoals de rechthoekige doosvorm van de tas. Maar volgens de voorzieningenrechter laten die gestelde technisch bepaalde elementen voldoende ruimte voor het maken van creatieve keuzes, en zijn er bovendien tal van tassen op de markt die deze elementen ontberen. Voorts is het onvoldoende aannemelijk geworden dat de tas is verworden tot een stijl dan wel tot een banaal model.

 

Deze laatste overweging is opvallend. De voorzieningenrechter lijkt hiermee te doelen op eventuele ‘verwatering’ van het auteursrecht na creatie. Er heeft in Nederland inderdaad enige tijd onzekerheid bestaan over de vraag of het auteursrecht op een ontwerp dat zo succesvol is gebleken dat het op grote schaal wordt nagevolgd, kon verwateren. Oorzaak van deze onzekerheid was het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 in de zaak G-Star / Benetton. In die zaak leken zowel AG Verkade als de Hoge Raad ruimte te laten voor een dergelijke verwatering van auteursrechten. In de literatuur is veel gediscussieerd over dit ‘trendsettersdilemma’; de ontwerper van een succesvol ontwerp zou zo immers voor zijn eigen succes worden gestraft door een verminderde beschermingsomvang. In de zaak Stokke / Fikszo (arrest van 12 april 2013) hebben AG Verkade en de Hoge Raad echter korte metten met deze theorie gemaakt: verwatering bestaat niet in het thans geldende auteursrecht.

 

Terug naar de niet verwaterde Pliage tas.

 

Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter nagenoeg alle auteursrechtelijk beschermde elementen van de Pliage tas zijn overgenomen in de Desigual tas, en bovendien de verschillen te onbeduidend zijn om de Desigual tas een voldoende afwijkende totaalindruk te geven, concludeert de rechter tot inbreuk. Longchamp heeft belang bij een toekomstig inbreukverbod, aangezien de door Desigual zelf opgestelde onthoudingsverklaring voorziet in een minder vergaande toezegging dan waar Longchamp als auteursrechthebbende recht op heeft. De gevorderde opgave en vernietiging van de inbreukmakende tassen wordt eveneens toegewezen.

 

Lees hier het vonnis.

Bron: IE-forum.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen