020 530 0160

Legaal online gokken komt nu echt! In 2020.

Gepubliceerd op 20 februari 2019 categorieën , ,

 

19 februari 2019 was een historische dag. De Eerste Kamer heeft op deze datum het wetsvoorstel kansspelen op afstand (eindelijk) aangenomen. De verwachting is dat de Kansspel Autoriteit (KSA) eind 2020 de eerste vergunningen voor het online aanbieden van kansspelen zal verstrekken.

 

Voorgeschiedenis

Wetgeving omtrent het online aanbieden van kansspelen heeft erg lang op zich laten wachten. Al in 2005 werd een eerste poging gewaagd waarbij Holland Casino de mogelijkheid zou worden geboden om online casinospelen aan te bieden. Dit wetsvoorstel sneuvelde echter in het zicht van de haven omdat de Eerste Kamer te veel bezwaren had. Technologische ontwikkelingen laten zich echter niet tegenhouden zodat een nieuw wetsvoorstel dat op 18 juli 2014 werd geïntroduceerd nu wel is aangenomen.

 

De Eerste Kamer was nu echter ook kritisch. Zo verlangde de Eerste Kamer op drie punten meer informatie van de Minister voor Rechtsbescherming en heeft zij bovendien zes moties  opgeworpen waarvan er vier zijn aangenomen.  

 

Nadere informatie van de Minister

In zijn brief van 8 februari 2019 gaat de Minister op verzoek van de Eerste Kamer nader op de volgende punten in:

i)      Het begrip illegale aanbieder;

ii)     De regulering van reclame voor kansspelen;

iii)    Aanpak van illegale goksites.

 

i) De Minister geeft aan partijen te willen weren die zich actief op de Nederlandse markt blijven richten. Hij noemt deze partijen (erg origineel) cowboys. De gerichtheid op de Nederlandse markt kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het gebruik van een typisch Nederlands betaalmiddel zoals iDeal, het maken van reclame gericht op Nederland of het gebruik van een Nederlandse domeinnaam.

 

Bij het verstrekken van een vergunning zal de KSA het gedrag van de aanvrager laten meewegen. Als een partij in het verleden illegaal heeft aangeboden, moet hij eerst een bepaalde periode laten zien dat hij zich kan gedragen. De zogenaamde afkoelingsperiode. De motie Postema bepaalt dat de afkoelingsperiode minimaal twee jaar moet zijn. Hoewel het aanbieden van kansspelen in Europa niet is geharmoniseerd en landen in beginsel dus hun eigen koers kunnen varen, moeten de maatregelen die het vrije dienstenverkeer beperken wel proportioneel zijn, gebaseerd zijn op objectieve criteria en mogen ze niet discriminatoir zijn. Het zou me niet verbazen als er over de invulling van de afkoelingsperiode discussies ontstaan tussen de KSA en aanvragers.

 

ii) Ten aanzien van het maken van reclame voor online kansspelen geeft de Minister aan dat de regelgeving geldt ongeacht het medium. Bovendien mag geen reclame worden gemaakt in games of op websites waarop games worden aangeboden. Ook mogen vergunninghouders geen vloggers of influencers inzetten om kansspelen (indirect) te promoten.

 

iii) De KSA had in eerdere versies van het wetsvoorstel het recht om internetverkeer te manipuleren, te blokkeren of te filteren. Deze bevoegdheid heeft het wetsvoorstel dat 19 februari 2019 is aangenomen (terecht) niet gehaald. De KSA heeft overigens nog voldoende bestuursrechtelijke maatregelen om op te treden tegen overtreders. Zo kan zij bindende aanwijzingen geven aan betaaldienstverleners, marketing bedrijven en andere facilitaire dienstverleners. De KSA kan zo rechtstreeks betaaldienstverlening aan illegale aanbieders blokkeren en appstores gebieden bepaalde kansspelen te weren.

 

Moties

Voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel, is eerst over zes moties gestemd. Van deze zes moties zijn er vier aangenomen:

1.     –Verzoek om bij evaluatie van de wet na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden,

2.     Aanvragers mogen zich minimaal twee jaar niet op Nederland gericht hebben (afkoelingsperiode).

3.     Verzoek om een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers hierover voor 1 september 2019 nader te informeren.

4.     De vierde motie bestaat uit de volgende drie onderdelen:

o    De Eerste Kamer te informeren over de criteria worden gehanteerd bij het blokkeren van internetsites;

o    de strafrechtelijke notice-and-take-down-procedure te hanteren indien geval bestuursrechtelijke maatregelen niet effectief zijn

o    bij de evaluatie de wenselijkheid van aanvullende mogelijkheden tot het blokkeren van illegale internetsites opnieuw te bezien.

 

De motie tot instelling van een algeheel reclameverbod voor online kansspelen en de motie waarmee de hierboven bedoelde afkoelingsperiode op minimaal vijf jaar zou worden gefixeerd, hebben het niet gehaald.

 

Het aannemen van het wetsvoorstel is niet het einde maar het begin van de regulering. Zoals in een eerdere blog al is aangegeven, moet er lagere wetgeving komen om nadere invulling te geven aan de vele open normen. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat de eerste vergunning eind 2020 kan worden verleend.

 

 

 

Bron: eerstekamer.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen