020 530 0160

Koninklijk Huisarchief valt niet onder de WOB

Gepubliceerd op 4 april 2006 categorieën 

Rechtbank Breda heeft op 30 maart jongstleden geoordeeld dat het Koninklijk Huisarchief (KHA) niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur valt. Eiser heeft inzage gevraagd in stukken die volgens hem niet langer geheim mogen worden gehouden. Verder heeft eiser betoogd dat hij de mogelijkheid moet krijgen om de onderhavige kwestie voor te leggen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Al eerder was het verzoek tot inzage afgewezen. Dit verandert niet door de uitspraak van 30 maart.


De rechtbank overweegt het volgende. Het KHA wordt beheerd door een stichting. Het bestuur van deze stichting heeft geen openbaar gezag nu aan (het bestuur van) de stichting  niet een exclusieve bevoegdheid wordt toegekend om de rechtspositie van andere (rechts)personen eenzijdig te bepalen. Bovendien is Koningin (en de directeur van het KHA die namens haar het archief beheert en verweerder is in deze zaak) weliswaar beheerder van de stichting maar zij voert deze taak uit als privépersoon. Zij is in dit geval geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De stukken vallen dan ook niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat alles leidt ertoe dat de bestuursrechter zich onbevoegd verklaart en aangeeft dat het geschil kan worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. 


Lees hier de hele uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anne-Jel Hoelen

publicaties

Gerelateerde artikelen