020 530 0160

KaZaA is legaal!

Gepubliceerd op 19 december 2003 categorieën , 


Hieronder volgt het zojuist uitgegeven persbericht.


 


Den Haag, 19 december 2003. Het aanbieden van het bestandsuitwisselingsprogramma KaZaA is legaal. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald in een procedure tussen het van oorsprong Nederlandse bedrijf KaZaA en Buma/Stemra, de muziekrechtenorganisatie. Nederland is het eerste land waar de hoogste rechter zich heeft uitgesproken over de toelaatbaarheid van zogenaamde peer-to-peer software. Wereldwijd is daarom met belangstelling naar de uitspraak uitgekeken door de entertainment industrie, technologiebedrijven en consumentenorganisaties. De overwinning van KaZaA schept een belangrijk precedent voor de legaliteit van peer-to-peer software, zowel in de Europese Unie als elders.


 


De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof Amsterdam, dat in maart 2002 al bepaalde dat het programma KaZaA legaal is. Het Hof oordeelde dat door het aanbieden van het bestandsuitwisselingsprogramma geen auteursrechtinbreuk wordt gepleegd. Evenmin achtte het Hof het aanbieden van het programma onrechtmatig tegenover de eiser, Buma/Stemra.


 


Met behulp van KaZaA kunnen internetgebruikers onderling allerhande typen bestanden uitwisselen. Wie het programma op zijn computer heeft geïnstalleerd kan bestanden aan anderen aanbieden en bestanden van anderen downloaden. Dit gebeurt zonder tussenkomst van KaZaA of andere derden. Onder de bestanden die worden uitgewisseld, bevinden zich muziekbestanden. Buma/Stemra maakte daarom bezwaar tegen het computerprogramma. Naar nu blijkt ten onrechte. De Hoge Raad schrijft dat:


 


“Het hof heeft (…) kennelijk geoordeeld dat niet alleen met betrekking tot het bestaande programma maar ook met betrekking tot een nieuw programma weliswaar aanpassing mogelijk was, maar niet een zodanige aanpassing dat geen op de auteursrechten met betrekking tot muziekwerken behorende tot het Buma/Stemra-repertoire inbreuk makende openbaarmakingen en verveelvoudingen kunnen plaatsvinden.”  


Niklas Zennström en Janus Friis, de oprichters van KaZaA, noemen de uitspraak een “historische overwinning voor het internet en voor consumenten”.


 


De Hoge Raad heeft geen uitspraak gedaan over de vraag of het gebruikers van het programma is toegestaan met behulp van KaZaA muziek uit te wisselen. Naar verwachting zal de Nederlandse muziekindustrie nu, net als in de Verenigde Staten, procedures starten om de rechtmatigheid daarvan te laten beoordelen. In de Verenigde Staten zijn inmiddels honderden consumenten voor de rechter gedaagd.


 


De oprichters van KaZaA hebben het programma onder de dreiging van rechtszaken verkocht aan het Australische bedrijf Sharman Networks. Zennström en Friis gaan nu verder met waar zij het meeste plezier uit putten: het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Hun nieuwe product, Skype, is onlangs in een beta-versie gelanceerd. Skype is een softwareprogramma dat peer-to-peer telefonie mogelijk maakt, waarmee gratis, hoogwaardige telefoongesprekken kunnen worden gevoerd via het internet. De software is inmiddels meer dan 4 miljoen keer gedownload.


 


Noot voor de redactie


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de advocaat van KaZaA, Mr Christiaan Alberdingk Thijm, SOLV Advocaten, 020 5300160 of 06 25017 235 (thijm@solv.nl). 
– Press statement –


 


KaZaA is legal


 


The Hague, 19 December 2003. The Supreme Court of the Netherlands today reaffirmed that it is lawful to make the filesharing software KaZaA publicly available. This court is the first Supreme Court or other national high court ruling on the legality of peer-to-peer technologies such as KaZaA. The outcome of the case, brought in a counter-suit by music rights society Buma/Stemra, has been closely watched by the entertainment industry, technology businesses and consumer advocates. This victory sets the precedent about the legality of peer-to-peer technology across the European Union, and around the world.


 


The decision of the Supreme Court confirms a March 2002 ruling of the Amsterdam Court of Appeal. The Court of Appeal determined that the offering of KaZaA does not result in direct copyright infringement nor is otherwise unlawful towards the plaintiff Buma/Stemra.


 


The KaZaA program enables Internet users to share multiple types of files. Once the program is downloaded from the Internet and installed on a PC, users can share files and download files from other users. This is done without any intervention of KaZaA or others. Among the files that the KaZaA users may exchange are copyrighted music files. Buma/Stemra objected to the KaZaA software because of the copyrighted music files offered by users. The Supreme Court has ruled that Buma/Stemra had no right to object to the software providers.


 


Niklas Zennström and Janus Friis, the founders of KaZaA, call the ruling a “historic victory for the Internet and consumers.”


 


The Supreme Court did not rule on the issue of whether individual file-sharers violate the copyrights of the music industry. In the United States, the music industry has filed suit against hundreds of individuals.


 


In February 2002, the founders sold KaZaA to the Australian company Sharman Networks. Zennström and Friis will continue what they enjoy most: the development of new technologies. Zennström and Friis’s latest company, Skype, is currently in a global beta. The Skype software program enables peer-to-peer telephony, allowing consumers to make free, high-quality and unlimited calls via the Internet. Skype has been downloaded more than 4 million times since August.


 


For more information you can contact KaZaA´s attorney, Mr Christiaan A. Alberdingk Thijm, of the law firm SOLV Advocaten, +31 (0)20 5300160 or +31 (0)6 25017 235 (thijm@solv.nl). 


 


 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Klaas

publicaties

Gerelateerde artikelen