020 530 0160

Kansspelautoriteit verliest rechtszaak tegen betaaldienstverlener van illegale goksites

Gepubliceerd op 3 januari 2018 categorieën ,

De Raad van State deed op 27december 2017 een interessante uitspraak over het verlenen van betaaldiensten aan kansspel aanbieders zonder vergunning.Partijen in dit geschil waren betaaldienstverlener CUROPayments (hierna: CURO)en de Kanspelautoriteit (toezichthouder van de kansspelmarkt).

 

CURO is verlener van betalingsdiensten aan Bluemay Enterprises,het bedrijf achter illegale goksites als 7Red en Royaal Casino. In 2017 procedeerde de Kanspelautoriteit (hierna: Ksa) nog succesvol tegen deze sites omdat zij zondervergunning kansspelen hadden aangeboden. Interessant detail om hierbij te vermelden is dat CURO voor het aangaan van de samenwerking met Bluemay Enterprises nog een Convenant ter bestrijding van illegale kansspelen had getekend samen met de Kansspelautoriteit.

 

Geschil

In het geschil tussen partijen stond het verlenen van betalingsverkeerdiensten aan kansspelaanbieders zonder vergunning centraal. De Ksa heeft aan CURO een last onder dwangsom opgelegd en eist dat zij zal staken met het verlenen van deze betaaldiensten. Hiervoor baseren ze zich op art. 1lid 1 aanhef, onder b van deWet op Kansspelen (hierna: Wok) waarin is bepaald dat het ‘bevorderen’ van illegale kansspelen verboden is. Hiervoor baseren ze zich op de Memorie vanToelichting bij het Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand.  

Beoordeling door de rechtbank

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank Oost-Brabant (zittingsplaats ’s-Hertogenbosch) in het voordeel van de Kansspelautoriteit. Zij betogen dat de Memorie van Toelichting bij art. 1 lid1 onder b Wok zich niet verzet tegen een interpretatie waarbij het aanbieden van de betaaldiensten onder het begrip ‘bevorderen’ valt (r.o. 5.3). Hierbij ziet de rechtbank een duidelijk verband tussen de dienstverlening van CURO en het uiteindelijk daadwerkelijk deelnemen van de bezoekers aan het kansspel. Zonder de dienstverlening kan een deelnemer geen geld inleggen en dus ook niet deelnemen (r.o. 5.2). Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat het opleggen van de last onder dwangsom door de Kansspelautoriteit rechtmatig is geweest (r.o.6.3).

 

Beslissing van de Raad van State

CURO besloot tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep te gaan bij de Raad van State, het hoogste beroepsorgaan binnen het bestuursrecht. In hoger beroep wordt de uitspraak van de rechtbank vernietigden wordt het beroep van CURO gegrond verklaard. Anders dan de rechtbank is de Raad van State van oordeel dat in de huidige Wok geen ‘nauwkeurige, duidelijk een ondubbelzinnig’ aanwijzingen zijn te vinden dat leveren van betaaldiensten aan illegale goksites onder het ‘bevorderen’ van kansspelen valt (r.o. 5.3). Zij oordelen voorts dat het aanbieden van betaaldiensten niet valt onder de ‘actieve vormen van bevorderen’ van deelname aan kansspelen (r.o. 5.3).

 

Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Dit is een forse tegenvaller voor de Kansspelautoriteit, en zo noemen ze het dan ook in een persbericht dat werd gepubliceerd na de uitspraak van de Raad van State. Op dit moment kunnen zij niet optreden tegen betaaldienstverleners van kansspelaanbieders zonder vergunning. Hier komt in de toekomst mogelijk verandering in. Naar verwachting zal het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand te zijner tijd (na goedkeuring van de EersteKamer)in werking treden. Hiermee krijgt de Ksa voor het eerst de bevoegdheid vergunning af te geven aan aanbieders van online kansspelen. Het wetsvoorstel biedt de Ksaook de mogelijkheid om harder op te treden tegen adverteerders op internet, internetserviceproviders en betaaldienstverleners wanneer zij samenwerken met aanbieders van kansspelen zonder vergunning (MvT p. 41).

 

Auteur: Daniela Aben

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen