020 530 0160

Kamervragen naar aanleiding van de Svensson-zaak en embedtaks

Gepubliceerd op 7 april 2014 categorieën ,

Vorige week is er antwoord gekomen op de Kamervragen die GroenLinks stelde naar aanleiding van de Svensson-zaak. Even ter herinnering: in de Svensson-zaak heeft het Europese Hof van Justitie – kortweg – bepaald dat hyperlinken geen auteursrechtinbreuk is. Eén van de gevolgen van dit arrest is dat de embedtaks van BUMA/Stemra van de baan is. GroenLinks stelde al een dag na de uitspraak op 13 februari 2014 vragen over deze consequentie, waarop nu dus een – door de feiten enigszins achterhaald – antwoord is gekomen:

“Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak-Svensson e.a?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat de verduidelijking van de auteursrechtelijke status van hyperlinken en embedden door het Hof ertoe moet leiden dat Buma/Stemra stopt met zijn «embedheffing» en dat de publieke omroep niet langer beperkingen stelt aan het embedden van zijn video’s? Zo ja, bent u bereid om Buma/Stemra en de publieke omroep daarop te wijzen?

Antwoord 2

Het Hof van Justitie heeft in de uitspraak bepaald dat het plaatsen op een website van aanklikbare links naar werken die op een andere site vrij beschikbaar zijn, geen mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van de auteursrechtrichtlijn vormt. Daarnaast heeft het Hof bepaald dat het een lidstaat niet is toegestaan ruimere bescherming aan rechthebbenden te bieden dan is bepaald in artikel 3 lid 1 van de auteursrechtrichtlijn.

Buma heeft naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie uit eigen beweging aan de betrokken streaming portals laten weten dat niet langer een licentie is vereist voor het aanbieden van content via embedded en/of framed hyperlinks, indien de site waarnaar gelinkt wordt een openbaar karakter heeft.

De NPO heeft gemeld ingevolge artikel 2.141 Mediawet 2008 genoodzaakt te zijn beperkingen te stellen aan commercieel hergebruik van het op de website van de NPO openbaar gemaakt materiaal. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Commissariaat voor de Media verzocht met de NPO in overleg te treden over de consequenties van het arrest. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op juiste naleving van de Mediawet door de NPO.”

BUMA heeft inderdaad laten weten per 1 januari 2014 de licenties voorlopig (!) stop te zetten. De vergoedingen die al betaald zijn zal BUMA echter niet terugbetalen. Hoewel GroenLinks er niet naar heeft gevraagd, was het voor de streaming portals prettig geweest indien de minister zich bijde (toch al late) beantwoording van de Kamervragen ook op dit punt had uitgelaten.

Lees de vragen hier.

Bron: IE-Forum
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Rosalie Heijna

publicaties

Gerelateerde artikelen