020 530 0160

Kabinet wil downloaden verbieden

Gepubliceerd op 5 november 2009 categorieën 

Het kabinet wil een nieuwe aanpak van het auteursrecht op internet. Dat is een nobel doel; het is ook hoognodig: de markt voor auteursrechtelijk beschermd materiaal heeft zich op internet, ondanks de belofte van de technologie, nog nauwelijks ontwikkeld.

Het kabinet kiest ervoor de thuiskopieregeling af te schaffen en het downloaden uit (evident) illegale bron te verbieden. Het maken van een thuiskopie op een andere drager (platformshift) en privékopieën die bedoeld zijn om een werk op een later moment te bekijken of te beluisteren (timeshift) zullen onder de thuiskopieregeling blijven vallen. Het kabinet vertrouwt er echter op dat de kosten daarvoor verdisconteerd zullen zijn in het bedrag dat gebruikers betalen. Met andere woorden, als ik bij iTunes een liedje downloadt betaal ik tevens voor een timeshift en een platformshift.

Dit systeem klinkt aardig, maar zal tot dezelfde “rough justice” leiden als het huidige systeem van de thuiskopieregeling. Het grote bezwaar is dat je door een heffing op een MP3-speler misschien betaalt voor iets dat je niet gebruikt. Hetzelfde geldt als de platformshift en de timeshift verdisconteerd zijn in de prijs. Wat nu als ik helemaal niet wil platformshiften?

Een ander bezwaar dat kleeft aan het voorstel, is dat alle inkomsten zo direct in de zakken van de platenmaatschappijen vloeien. De artiesten zullen er niets aan hebben als de platformshift of de timeshift al in de prijs verdisconteerd zijn. Het aardige van de thuiskopieregeling is nu juist dat de inkomsten dankzij het collectieve beheer wel rechtstreeks naar de artiest gaan.

Lees hier het persbericht en de volledige kabinetsreactie.

Naar aanleiding van de kabinetsplannen beweerde NRC Handelsblad dat Nederland in Europa achter liep met de thuiskopieregeling. De meeste landen zouden hem hebben afgeschaft. Dat is niet juist. Hieronder heb ik een overzicht opgenomen van de huidige situatie.   

 

Heffing

Geen heffing & geen beperking

Geen informatie beschikbaar

Heffing MP3

Heffing DVD-recorder

Geen heffing MP3 of DVD

België

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Italië

Letland

Litouwen

Nederland

Oostenrijk

Polen

Portugal

Slovenië

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Zweden

 

VK

Malta

Luxemburg

Cyprus

Ierland

 

 

Bulgarije

Estland

Roemenië

Oostenrijk

Kroatië

Tsjechië

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Italië

Letland

Polen

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Oostenrijk

België

Tsjechië

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Italië

Letland

Polen

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Litouwen

Denemarken

Nederland

 

Bovenstaand schema is gebaseerd op de gegevens uit de International Survey on private Copying Law & Practice 2007. Uit dit schema blijkt dat van de 27 Europese lidstaten, 19 landen een heffing voor de thuiskopie hebben ingevoerd. Van drie landen, Bulgarije, Estland en Roemenië, is geen informatie beschikbaar.

 

Volgens de Survey kennen het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus geen heffing voor de thuiskopie en hebben evenmin een beperking ten aanzien van de thuiskopie in de wet opgenomen. Het maken van een thuiskopie resulteert in deze landen dus in een inbreuk op het auteursrecht en de naburige rechten, net zoals dat in de toekomst in Nederland het geval zal zijn als de plannen van het kabinet doorgang vinden.

 

In 17 van de 19 Europese landen die een heffing voor de thuiskopie kennen, bestaat een heffing op MP3-spelers en/of DVD-recorders. Alleen Denemarken en Nederland kennen niet een dergelijke heffing.

 

 

 

Bron: Justitie.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen