020 530 0160

Jezus verkrijgt geen auteursrecht

Gepubliceerd op 16 mei 2014 categorieën 

Afgelopen woensdag deed het Oberlandesgericht (Hof van beroep) in Frankfurt (Oberlandesgericht) uitspraak over ‘verlicht’ auteursrecht op een boek in een geschil tussen de Amerikaanse ‘Foundation for inner peace’  en een Duitse vereniging aangesloten bij de christelijke kerk die meerdere passages herpubliceerden van een boek waar een zogeheten ‘goddelijk auteursrecht’ op zou rusten.

Het boek ‘a course of Miracles’ werd in 1975 uitgebracht door de Amerikaanse hoogleraar psychiatrie Helen Schucman en haar superieur en collega Willam Thetford. Schucman dicteerde haar teksten in privéruimtes aan Thetford, waarna het manuscript uit 1500 pagina’s bestond. Schucman beweerde dat haar bewoordingen werden ‘ingefluisterd’ door Jezus Christus. Beiden waren bang dat hun professionele reputatie schade zou oplopen als iemand hier iets van zou weten.

Vanaf de jaren ’60 begon ze met het noteren van deze boodschappen. Laatstgenoemde boodschappen  waren volgens haar afkomstig van Jezus Christus die haar deze teksten dicteerde door middel van een ‘innerlijke stem’’. Kortom de tekst in het boek zou indirect afkomstig zijn van de enige zoon van God, aldus Schucman.

In 2003 was er al uitspraak gedaan door het United States District Court S.D. in New York wat betreft het auteursrecht op het boek. Hier werd bepaald dat het auteursrecht berust in het publieke domein. Daarnaast had Schucman zelf verdedigd dat zij slechts de rol van ‘assistent’ op zich had genomen, de bewoordingen waren immers van Jezus afkomstig. Dit criterium van ‘assistent’ en het feit dat er was bepaald dat er geen concreet auteursrecht op het boek rustte, zag de vereniging voor ‘christelijke verlichting’ aangesloten bij de Christelijke kerk in Duitsland als haar kans. Zij publiceerde de tekst van ‘a course of Miracles’ op haar website.

De vereniging voerde voor het Oberlandesgericht hetzelfde standpunt aan. Het Gericht volgde echter niet de mening van het District Court New York. Het Gericht betoogde dat: ‘bovenaardse inspiraties volledig toe te schrijven zijn aan hun menselijke ontvanger. Bij de bepaling van auteursrechtelijke bescherming komt het neer op het daadwerkelijke creatieve proces. Het feit dat de creatieveling  krankzinnig is en gehypnotiseerd wordt doet niet af aan het feit dat dit de rechthebbende is van het auteursrecht’.

We mogen de conclusie trekken dat Jezus Christus inmiddels niet langer bij ons is, al ietsje langer dan 70 jaar, aldus zijn zijn auteursrechten inmiddels vervallen. Vraag hierbij is echter: Wat als de heer Christus nu zou herrijzen van de dood, zou het auteursrecht dan ook ‘herrijzen’…?

 

Auteur: Kylie de Kok

 

Bron: spiegel.de
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen