020 530 0160

Jaaroverzicht regulering

Gepubliceerd op 28 december 2018 categorieën 

Kansspelen op internet

Weinig wetgevingsdossiers spelen zo lang als het dossier Kansspelen op internet. Al in 2014 werd het eerste wetsvoorstel ingediend, en inmiddels ligt het dossier eindelijk bij de Eerste Kamer, die er in 2019 naar gaat kijken. Ter uitvoering van het wetsvoorstel ligt er inmiddels ook een conceptregeling ‘Besluit kansspelen op internet’ dat op een aantal punten invulling geeft aan het wetsvoorstel. De consultatieperiode is op 6 november 2018 afgelopen.

 

Mystery shopping

Ook op een ander reguleringsgebied is dit jaar een conceptregeling ter consultatie voorgelegd. Ter uitvoering van de CPC-verordening ligt er een Uitvoeringswet ter consultatie voor. In deze Uitvoeringswet wordt een wettelijke basis geboden aan de (reeds bestaande) praktijk dat toezichthouders toezichthoudende handelingen verrichten, zonder daarbij hun daadwerkelijke identiteit (en functie!) prijs te geven.

 

Fintech actieplan

De Europese Commissie presenteerde dit jaar haar FinTech-actieplan. Het doel van de Commissie is om bedrijven in de financiële sector competitiever en innovatiever te maken, door integratie van de Europese markt.

 

Online platforms

2018 was zonder twijfel het jaar waarin de positie van online platforms en –tussenpersonen aan de kaak gesteld is. Waar het ‘klassieke’ uitgangspunt in het internetrecht altijd is geweest dat een platform een neutrale tussenpersoon is, die enkel aansprakelijk kan zijn wanneer zij op de hoogte is van onrechtmatige content, is die stelling aan erosie onderhevig. Zo werd het voorstel voor een linkbelasting, zoals opgenomen in het voorstel voor een verordening voor het herzien van het auteursrecht, door het Europees Parlement aangenomen. De linkbelasting beoogt uitgevers van perspublicaties (klassieke printmedia) betere bescherming te bieden bij gebruik van digitale toepassingen.

 

Verder maakte Jean Claude Juncker in zijn laatste Staat van de Unie van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat de Commissie bezig is met een voorstel dat regelt dat terroristische inhoud binnen een uur van het internet verdwenen moet zijn. Ook hier ligt een taak voor online platforms.

 

Boete voor geoblocking

Tot slot was 2018 het jaar waarin de Geoblocking-Verordening van kracht werd. En dat bleef niet zonder gevolgen, want nog geen 2 weken later kreeg kledinggigant Guess een boete van 40 miljoen opgelegd, wegens overtreding van de regels. Guess zorgde ervoor dat consumenten hun producten niet in andere lidstaten konden kopen en hield op die manier de prijzen kunstmatig hoog. Dat mag niet, reden genoeg voor een flinke financiële tik op de vingers.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen