020 530 0160

Is voor de verschuldigdheid van rente na vonnis een ingebrekestelling vereist?

Gepubliceerd op 21 juli 2008 categorie├źn 

“Nee”, zegt de rechtbank te Rotterdam. Waarom niet?

Omdat uit de artikelen 6:74 BW (wanprestatie) en 6:119 BW (wettelijke rente) volgens de rechtbank volgt dat (i) de schuldenaar die tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis verplicht is de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, en (ii) de schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat uit de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.

De rechter overweegt vervolgens dat uit de bindende kracht van een in kracht van gewijsde gegaand vonnis, de gehoudenheid om te betalen voortvloeit. Het bedrag is daarmee in beginsel terstond verschuldigd. Een nadere ingebrekestelling zoals [gedaagde] betoogt, is – mede gelet op het bepaalde in art. 6:74 BW – dan ook niet vereist, aldus de rechter.

Lees hier de uitspraak.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen