020 530 0160

Is No Man’s Sky a no-go?

Gepubliceerd op 26 juli 2016 categorieën 

In de komende maanden zal de lang verwachte game No Man’s Sky uitkomen. In deze game wordt een oneindig groot universum procedureel gegenereerd en iedere planeet in dat universum is uniek. Dat zorgt voor ervoor dat spelers van de game oneindig lang op ontdekkingsreis kunnen gaan. De ontwikkelaar van de game, Hello Games, heeft afgelopen februari laten weten dat de kern van de game is gebaseerd op een bepaalde wiskundige formule.

Het probleem is dat het Nederlandse bedrijf Genicap een octrooi claimt te hebben op deze wiskundige formule. Genicap heeft Hello Games geen toestemming gegeven om de formule te gebruiken.

Artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag (‘EOV’) stelt echter dat wiskundige methoden niet als octrooirechtelijke uitvindingen worden beschouwd. De vraag is dan of het octrooi op de formule van Genicap wel geldig is. Om te kijken of octrooien op wiskundige algoritmen gevestigd kunnen worden, zal eerst moeten worden vastgesteld of wiskundige algoritmen in het octrooirecht hetzelfde zijn als wiskundige methoden.

Het EOV eist voor een octrooi dat kennis is omgezet in praktische maatregelen, het mag dus niet gaan om een abstracte methode. Een algoritme is een praktisch toepasbare wiskundige methode die een bepaald resultaat tot gevolg heeft en is wat dat betreft verschillend van een abstractere wiskundige methode. Dit blijkt ook uit het octrooi van Genicap; het doel van het algoritme is om bepaalde natuurlijke vormen te creëren. Dit tevens de reden dat Hello Games de formule voor zijn game gebruikt. In het eerste opzicht lijkt het octrooi dus niet onder deze uitzondering te vallen en is het mogelijk een octrooi aan te vragen.

De board of appeal van de Europees Octrooibureau heeft besloten dat algoritmen enkel geoctrooieerd kunnen worden wanneer het algoritme een voldoende gedefinieerd technisch doel dient. Daarbij kan gedacht worden aan de technische toepassing van algoritmen in computer simulaties. Het is niet vereist dat het algoritme in een fysiek eindproduct verwerkt zit. Dit laat zien dat wiskundige algoritmen niet hetzelfde zijn als wiskunde methoden en onder de juiste voorwaarden wel geoctrooieerd kunnen worden. Uit de rechtspraak kan ook indirect worden afgeleid dat octrooien op wiskundige algoritmen mogelijk kunnen zijn. Het doel van het algoritme van Genicap om fysieke vormen te creëren lijkt hier in eerste instantie ook onder te vallen en kan dus geoctrooieerd worden.

Zelfs indien het octrooi ongeldig zou zijn omdat het niet voldoet aan de gestelde eisen, is het overigens nog maar de vraag of No Man’s Sky veilig is. Er is namelijk een goede kans dat Genicap ook een auteursrecht heeft op de wiskundige formule.

Met dank aan Dewi Harkink

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen